Nieuws

30 December 2017:
Simultaan John van der Wiel 30 december

Op zaterdag 30 december 2017 traden 20 leden plus 1 oud-lid aan om het op te nemen tegen de beer. Deze verscheen in de gedaante van GM John van der Wiel, vaste waarde voor het eerste van D.D. Na een warm welkomswoord van voorzitter De Vries werden om ½ 2 de eerste stukken verzet. Hier volgen enige observaties van de ontberingen of momenten van gelukzaligheid die de deelnemers tijdens de simultaan ervoeren.

De eerste deelnemer die sneuvelde was Theo Van Vorselen, de Rossolimovariant van het Siciliaans kwam op het bord, maar om omstreeks 15.00 uur overzag hij iets en kon Theo de koning omleggen. Omstreeks deze tijd verloor ook onze secretaris Dick Hennink een Engelse partij. De volgende speler was Gerrit Horst die na 1.c4 e5 zijn weg niet kon vinden en na complicaties van het smalle pad geraakte, 15.05 uur. Schijnbaar wil de grootmeester de zweep hanteren met de beginzetten 1.c4 en 1.e4 en tot nu toe is dit geen onvoordelige methode gebleken. Maar Van der Wiel heeft natuurlijk een breed repertoire.

De jongste deelnemer, de zesjarige Hajin Shin, verloor even na vier uur. Maar we gaan in de toekomst nog van de gebroeders Shin horen, ook tijdens het snelschaken blijken zij over inzicht in het spelletje te beschikken. De negen jaar oude Hayun verloor om half 5, maar misschien kan vader Jinan de eer van de familie redden? Piet Hofstee verloor om 10 over ½ 5, via de Owenverdediging overgegaan naar het Barczasysteem, maar maakte op de achtste zet naar eigen zeggen een foutje in de volgorde en dat werd later afgestraft. Piet is een liefhebber van obscure openingen.

Om 10 voor 5 konden de stukken in de doos bij Henk Happel, hij verloor na zijn geliefde Franse verdediging te hebben gespeeld. De voorzitter was de volgende die in het stof beet na een Slavisch potje, de klok sloeg 5 en al is wel voor de grootmeester. Oud-lid Hans Segers kreeg de Trompovsky te bestrijden, maar om 5 over 5 moest hij in verlies berusten. Na een Benoni vol verwikkelingen werd Theo van Orsouw op een fraai mat getrakteerd, de klok wees 10 over 5 aan.

Er waren om half 6 nog 11 spelers bezig om John van het lijf te houden, maar aan de meeste borden was er weinig hoop te bespeuren. Dit werd bevestigd door het verlies van Willem Reimer die na lang verzet in het stof beet. Lothar van der Sluijs moest na een Aljechin de hand reiken en dat lot was ook Toon van Weel beschoren, hij bracht een Caro-Kann op het bord.

Vijf over ½ 6 besluit Frans van Kampen dat verdere weerstand hopeloos is, en wonder is de eerste remise een feit. Dit fraaie resultaat komt op naam van Jaco Arkesteijn. Alexander Munninghoff en Leo Kuiper moeten om 10 over ½ 6 ook een verlies incasseren, na een Engels fianchetto en een Franse verdediging. Jos de Waard had een dringende afspraak en moest om ¼ voor zes weg, maar op het bord stond een verloren stelling voor hem.

Om 10 voor 6 werd Jinan Shin opgebracht na een Van Geetopening, 1.Pc3. Jacqueline Driessen en Adri Voermans waren de laatsten die nog bezig waren, maar ook dit tweetal moesten het hoofd in de moede schoot leggen en toen sloeg de klok precies 18.00 uur. Een genoeglijke simultaanvoorstelling was de afsluiting van 2017, een ieder een gezond en gelukkig 2018 toegewenst!

Leen Spaans