Nieuws

09 Oktober 2011:
DD 1 begint het seizoen met (aanvaardbare) nederlaag tegen Charlois Europoort 1

Dat DD 1 het in de uitwedstrijd tegen Charlois Europoort niet gemakkelijk zou krijgen was van tevoren ingecalculeerd. Wat te denken van een vereniging waarvan op de KNSB elolijst van augustus 2011 maar liefst 35 leden voorkomen met een elo van 2000 of aanzienlijk hoger. Uiteindelijk viel het resultaat (een 6-4 nederlaag) alleszins mee en had met het nodige geluk een 5½-4½ nederlaag en zelfs een 5-5 gelijkspel tot de mogelijkheden behoort.

De Rotterdammers hebben de beschikking over een aantal spelers van Oost-Europese komaf, waarvan de elo varieert van 2217 tot 2491. Bovendien hebben zij sinds korte tijd G.M Erik van den Doel (2568) in de gelederen, dus maak de borst maar nat.

John van de Wiel trof aan bord 1 Daniyal Saiboulatov (2398) en kreeg een Tarrasch variant met Pc6 van het Frans tegen zich. Aanvankelijk lijkt de partij gelijk op te gaan, maar John belandt in een situatie die voor hem verloren moet worden beschouwd. Echter, er ontstaat een eindspel met lopers van ongelijke kleur en hoewel de tegenstander verwoede pogingen doet dit te winnen, moet hij uiteindelijk in remise berusten.

Jeroen Blokhuis (bord2) kreeg Van den Doel tegen zich, voorwaar geen eenvoudige opgave. In een Siciliaanse partij ontwikkelt deze gevaarlijke druk op de Koningsstelling, waartegen Jeroen zich inventief verdedigt, zij het onder verbruik van veel bedenktijd. Uiteindelijk ontstaat een dubbel toreneindspel, dat na verwoede tegenstand van onze man helaas verloren
gaat.

Bord 3 werd bemand door onze kersverse kampioen Gerrit Prakken. In een 1. c4 geopende partij met wederzijdse fianchettering wint Gerrit met een paardzet een pion op c5 en na grote verwikkelingen die daarna ontstaan komt hij warempel een toren voor. Als daar later nog een
loper bijkomt, lijkt de winst zo goed als zeker. Die komt er dan ook, maar wij moeten Caissa daarbij wel dankbaar zijn. Bij de analyse blijkt namelijk dat op het moment dat de tegenstander opgeeft, hij door een eeuwig schaak remise had kunnen houden. Zonder geluk vaart niemand wel.

Prakken, G. (DD) Laurent, B. (Charlois Europoort)


Arie Werksma hield aan bord 4 tegen de talentvolle Julian van Overdam in een 1. e4 Pc6 geopende partij de stelling lange tijd in evenwicht, maar in het middenspel begaat hij een onvoorzichtigheid die de tegenstander in staat stelt met lichte stukken op de Koningsvleugel binnen te dringen. Dit kost Arie de kwaliteit en uiteindelijk de partij.

Aan bord 5 hadden wij onze nieuwe Poolse aanwinst Lukasz Korecki opgesteld, die tegen opponent Mher Hovhanisian (2485) niet gemakkelijk zou krijgen. Ondanks een dubbelpion op de b-lijn lijkt de stelling met twee lopers en twee torens aan beide zijden lange tijd in evenwicht, totdat de tegenstander de kwaliteit offert met pionwinst en daarmee een
pionnenmeerderheid op de damevleugel creëert die Lukasz -mede gezien de ontstane tijdnood-tot capitulatie dwingt.

Rogier van Egmond (bord6) was deze middag als eerste klaar. Op bekwame wijze houdt hij de zaken in evenwicht en in een uitgebalanceerde stelling noteert hij voor ons het eerste halve punt.

Lars Vistisen (bord7) trof in Maurice Manoch de enige speler met een elo beneden de 2000. In zijn vertrouwde stijl (Siciliaans met c3) bouwt hij een kansrijke stelling op, die uitmondt in een eindspel van loper tegen paard met een pion extra voor hem. Kalm wordt dit tot winst gevoerd.

Martijn Otten is een enthousiaste jonge speler, die nog niet al te lang in onze gelederen is. Op zijn verzoek met zwart aan bord 8 spelend kreeg hij als tegenstander Jan, de broeder van Julian van Overdam. Ook hier als bij Van de Wiel aan bord 1 ontstaat een Franse Tarrasch variant met Pc6 (Guimard). Door opmars van de pionnen op de Koningsvleugel krijgt Martijn aardige aanvalskansen, die er beslist veelbelovend uit zien. Helaas slaat de aanval niet door en moet in remise berust worden.

Ron Dickhoff (bord9) was ook een van de spelers waarbij wij hoopten op een vol punt, temeer daar hij in een 1.d4 c5 2.d5 e5 geopende partij in een eindspel belandt dat er meer dan veelbelovend uit ziet. Helaas verzandt ook hier de zaak en hoewel hij een stuk tegen een pion heeft, ziet de tegenstander kans eeuwig schaak te forceren en is ook hier remise een feit.

Aan het staartbord speelde dit maal een invaller in de persoon van Jos de Waard, daar Edgar Blokhuis wegens professionele verplichtingen verhinderd was. In een tweepaardenspel met aanvallend spel van Jos verovert deze de kwaliteit, maar opponent Michel De Wit dwingt hem door de agressieve opstelling van een paard de kwaliteit terug te geven. Ook in deze partij speelt tijdnood ons parten, want bij het uitvoeren van de 40e zet overschrijdt Jos de tijd, zij het dat de positie inmiddels zo was geworden dat aan een nederlaag naar alle waarschijnlijkheid niet meer te ontkomen zou zijn.

DD 1 verlieze de moed niet; het zou wel eens kunnen zijn dat wij hier de toekomstige poulewinnaar getroffen hebben. De komende (thuis)wedstrijd tegen RSR Ivoren Toren zien wij met vertrouwen tegemoet.

Willem Reimer