Nieuws

23 Oktober 2015:
DD 1 begint seizoen met twee forse nederlagen

DD 1 is het seizoen 2015-16 slecht begonnen met een maar liefst 9-1 nederlaag tegen Schaakstad Apeldoorn en een iets geringere catastrofe van 7-3 tegen Eggert Purmerend.

Dat we het in de uitwedstrijd tegen Apeldoorn moeilijk zouden krijgen, lag in de lijn der verwachting. Immers, de 7½-2½ nederlaag tegen deze heren uit het vorige seizoen waren we nog niet vergeten, maar 9-1 tegen...

Om tactische redenen bemande Martijn Otten het eerste bord en trof daar de sterke S. Kuipers. Er ontstond een positie met een stuk minder voor Martijn, echter met twee pionnen meer ter compensatie. Ondanks manmoedig verzet gaat de partij voor ons verloren.

Aan bord 2 weet Arie Werksma de partij lange tijd in evenwicht te houden, maar tegenstander Marijn van Delft posteert een sterk paard op c5 dat later een pion op b7 buit maakt en de overwinning brengt.


,

Gerrit Prakken (bord 3) is zo gelukkig na grote afruil remise te bereiken, maar Ronald Dickhoff aan bord 4 wordt verrast door een kwaliteitsoffer van zijn jonge tegenstander op f6 in combinatie met een mataanval van dame en paard. De ongunstige ontwikkeling van een loper naar b7 in plaats van naar e6 lag aan deze catastrofe ten grondslag.

Aan bord 5 ontwikkelt Rogier van Egmond een toren naar g1, kennelijk met de bedoeling de g-pion op de laten marcheren. Hij laat dit echter achterwege en komt door een dubbele penning later verloren te staan.

John van der Wiel (bord 6) weet net als Gerrit Prakken aan bord 3 remise te bereiken, maar buurman Edgar Blokhuis aan bord 7 is minder gelukkig. Hij denkt met afruil een gelijke stelling te bereiken, maar verkijkt ich en komt een kwaliteit achter. Een nul is het gevolg.

Bij Peter Gelpke aan bord 8 brengt tegenstander Warmerdam een kansrijk paardoffer op e6 en bereikt daarmee uiteindelijk een stelling waarin zijn paard duidelijk sterker is dan Peters loper. Ook hier valt ons een nederlaag ten deel.

De partijen van Lars Vistisen en Henk Happel van de staartborden zijn tijdnoodduels. Bij Lars gaat een boeiend eindspel van twee torens (Apeldoorn) tegen toren + loper + pion (Lars) helaas voor ons verloren, terwijl Henk het loodje legt omdat hij een stuk mot geven om aan mat te ontkomen.

Dat zouden wij tegen Purmerend in de thuiswedstrijd wel even beter doen, maar helaas...

Aan bord 1 treft Edgar Blokhuis het voormalige wonderkind Piet Peelen en weet in de Tarrasch-variant van het damegambiet remise te bereiken.


,

Hetzelfde resultaat behaald buurman Peter Gelpke (bord 2) in een eindspel met een toren achterstand, maar met twee verbonden vrijpionnen op de damevleugel. Na harde strijd weet Peter dit halve punt eruit te peuteren.


,

Bij John van der Wiel (bord 3) ontstaat na langdurig touwtrekken een toren/paard-eindspel met een pion meer voor onze man. John brengt de partij op magistrale wijze tot winst.

Aan bord 4 vervangt Pieter Smeele de door familieomstandigheden verhinderde Arie Werksma. Reeds op zet 4 worden de dames geruild en de partij krijgt duidelijke remise-tendensen. Maar helaas wordt Pieter in de slotfase door de Purmerendse tegenstander overspeeld (0-1).

In een Slavische partij krijgt Gerrit Prakken aan het vijfde bord twee verbonden vrijpionnen op de damevleugel, echter ten koste van een gevaarlijk aanval van de tegenstander op de koningsvleugel. Ondanks taai Prakkens verzet slaat de aanval door en valt ons een nul ten deel.

Martijn Otten, dit maal aan bord 6, belandt in een eindspel van twee torens tegen toren + paard, met voor ieder twee verbonden pionnen op dezelfde vleugel. Martijn wint de partij door keurig manoeuvreren en het inbouwen van een matdreiging.


,

Lars Vistisen, bord 7, wordt na aanvankelijk gelijk opgaande strijd slachtoffer van agressief spel van de tegenstander. Ook Ronald Dickhoff (bord 8) moet de nul incasseren in een Grünfeld geopende partij als hij belandt in een toreneindspel met twee pionnen minder, hetgeen kansloos is.

Rogier van Egmond, bord 9, krijgt in een min of meer gelijke stelling remise aangeboden, hetgeen na overleg met de teamcaptain gezien de stand van de match geweigerd wordt. In het vervolg begaat Rogier enkele onnauwkeurigheden en moet hij helaas in de nederlaag berusten.

Aan het staartbord laat Sjoerd van Assendelft een goed eerste optreden zien en naar alle waarschijnlijkheid bereikt hij op een bepaald moment een gewonnen stelling. Jammer genoeg gaat de partij in de slotfase voor ons verloren, maar Sjoerd hoeft zich beslist niet te schamen.

Ondanks deze beide teleurstellende wedstrijden heeft DD 1 de moed niet verlaten en zijn we vastbesloten ons in de eerste klasse KNSB te handhaven.

Willem Reimer