Nieuws

19 December 2015:
Scheve Toren 1 DD 3:  Tweede nederlaag

Lindner (3) opent de score: na zijn bekende 1. f4 stelt de tegenstander zich wat passief op. Jan-Joost bouwt een drukstelling op en komt duidelijk beter te staan. Op een gegeven moment meent zwart een pion te kunnen winnen, maar het kost hem een stuk 1-0 (tussenstand: 0-1).

In een Engelse opening wint Reimer(6) de witte pion op d4, maar moet die later teruggeven. Wim wint vervolgens opnieuw een pion, maar de prijs daarvoor is een passieve stelling die in remise eindigt ½-½ (½-1½).

Koval (8) speelt met zwart Dame-Indisch. Wit speelt actief en verovert de d-lijn. Slavik moet zich passief verdedigen totdat wit de stelling probeert te forceren en hij mooi tegenspel krijgt. Dat is echter net niet genoeg voor de winst ½-½ (1-2).

Van Eesteren (7) krijgt een Pirc voorgeschotelt. In een gespannen stelling meent zwart een pion te kunnen winnen, maar jaap vindt fraai tegenspel en brengt de stelling weer in balans ½-½ (1½-2½).

De tegenstander van Henn (1) is gewoon te sterk. Ondanks een rustige Réti wordt wit langzaam van het bord gedrukt 0-1 (2½-2½).

Van der Sluijs (5) opent 1. c4 en krijgt e5 en d5 tegen zich. Lothar speelt iets te traag en krijgt, na lange rochade van zwart, een enorme aanval over zich heen, die hij niet overleeft 0-1 (3½-2½).

Smeele (2) bouwt in de Ruilvariant van het Damegambiet een degelijke stelling op en heeft druk tegen de geïsoleerde d-pion op. Wit weet het nadeel binnen de perken te houden ½-½ (4-3).

Boeters speelt het rustige 1. e4 e5 2. d4 d6 3. dxe5 dxe5 4. Dxd8 Kxd8. Na verdere stukkenruil manoeuvreert hij de tegenstander langzaam in een steeds slechtere stelling, die uitmondt in complete zetdwang voor wit. Alleen door een stuk te offeren kan wit zich hieruit bevrijden. Stefan is overmatig bezorgt voor een witte vrijpion, komt in tijdnood en verliest zijn gemoedsrust en geeft de winst uit handen. Een drama na zo fraai gespeeld te hebben ½-½ (4½-3½).

Eric Koreman