Nieuws

08 Januari 2016:
DD 1 behaalt kleinst mogelijke overwinning en verliest met dezelfde cijfers

In Alkmaar begint de victorie leren wij uit de vaderlandse geschiedenis, maar voor DD 1 is dat Utrecht. Op 7 november traden wij aldaar aan tegen Paul Keres en verheugden ons met een 5½-4½ overwinning.

Aan bord 1 speelde Peter Gelpke tegen de sterke Hugo ten Hartog, voorwaar geen gemakkelijke opgave. Lange tijd weet hij de zaken op gelijke voet te houden, maar verliest uiteindelijk toch de partij.

Alle ogen waren gericht op bord 2, want daar was dit maal Sergey Fedorchuk van de partij. Er ontstond een gelijk opgaande strijd tegen Xander Wemmers, maar de grotere tactische vaardigheid van Sergey geeft de doorslag en brengt ons de overwinning. Noblesse oblige!

Aan bord 3 heeft Gerrit Prakken kennelijk zijn dag niet. In een spannende partij krijgt hij een op het oog gewonnen stelling, maar helaas doet een blunder de partij verloren gaan.

Bij Edgar Blokhuis aan bord 4 ontstaat in een gesloten Spanjaard een positie waarin het evenwicht niet verbroken lijkt en terecht wordt besloten tot remise, maar bij John van der Wiel aan bord 5 is het weer hosanna. In een Franse partij (Tarrasch variant) krijgt hij een prettig ogende stand met een fraai geposteerd paard op d4. Als de tegenstander vervolgens een toren weggeeft is het volle punt voor ons.

Aan bord 6 treft Martijn Otten als tegenstander een Marijn Otte (!). Men krijgt de indruk van een doorgestoken kaart, wat echter niet het geval is. Onze man komt in een gecompliceerd middenspel een stuk achter en dat betekent helaas een nul. Arie Werksma (bord 7) heeft een partij waarin het evenwicht niet verbroken wordt en uiteindelijk wordt de vrede dan ook getekend. Buurman Ron Dickhoff (bord 8) krijt in een tweepaardenspel 4. Pg5 (Pruisisch) tegen zich, voorwaar in klasse 1 KNSB een witte raaf. Ron weet met een pion minder het evenwicht te bewaren en maakt keurig remise.

Ten slot brengen Lars Vistisen en Rogier van Egmond aan de startborden twee volle punten op het scorebord. Lars doet dit in een eindspel met toren + pion tegen twee lichte stukken en Rogier als laatste brengt een kansrijk eindspel met pion meer magistraal tot winst.

Begrijpelijkerwijs traden we op 12 december in de thuiswedstrijd vol goede verwachtingen aan tegen DSC Delft. Dat moest lukken, maar helaas...

Edgar Blokhuis, dit maal aan het topbord, was snel klaar. Op zet 16 wordt een remise-aanbod aanvaard.

Bij John van der Wiel (bord 2) is het andere koek. John heeft als tegenstander Lisa Hortensius, één van de drie (!) dames in het Delftse team. In een Siciliaans geopende partij brengt hij middels een paardoffer en de inval van een loper op b6 een gevaarlijk ogende aanval tot stand. Een en ander resulteert in damevangst tegen drie lichte stukken. Jammer genoeg weet John hier geen winst uit te peuren en moet uiteindelijk in remise berusten.

Bij Arie Werksma aan bord 3 doet zich een merkwaardige situatie voor: Op zet 25 is nog geen stuk of pion geruild. Tot onze vreugde weet Arie winnend af te sluiten.


,

Martijn Otten (bord 4) bereikt een eindspel met een belangrijke vrije h-pion. Mogelijk door te haastig spel komt hij in een verloren positie en moet de nul incasseren.


,

Rogier van Egmond aan bord 6 treft teamleidster Martine Middelveld en verkrijgt een overwegende stelling in  het centrum. Dit brengt hem de winst. Aan bord 7 krijgt Peter Gelpke in een 1. e4 c6 geopende partij een op het oog sterke drukstelling tegen zich. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Peter een min of meer onverwacht remise-aanbod van de tegenstander gaarne accepteert.

Ook bij Ron Dickhoff (bord 8) wordt in een stand met zware stukken en loperpaar aan beide zijden de vrede getekend en invaller Jan Joost Lindner (bord 9) blijft niet achter, want naar een aanvankelijk geweigerd remise-aanbod zijnerzijds biedt de derde dame van het Delftse gezelschap aan het punt te delen.

Aan het staartbord was het tweede optreden van dit seizoen van Sjoerd van Assendelft. Helaas zag hij geen kans om zijn negatieve resultaat uit de wedstrijd tegen Purmerend te verbeteren. Zijn tegenstander komt vanwege een treinongeluk bijna een uur te laat en krijgt op grond van het reglement een tijdcompensatie van een half uur. In de partij komt Sjoerd een pion achter, waar later nog een tweede bijkomt. Resultaat jammer genoeg een nul.

De laatste partij die nog aan de gang was, was die van Gerrit Prakken aan bord 5. Vurig werd gehoopt op een gelijkspel dat er ondanks een wat zwakkere positie voor onze man ook ingezeten heeft. Helaas mist Gerrit deze kans in de slotfase, zoals later bij de analyse ook daadwerkelijk werd aangetoond.

DD 1 staat na deze overwinning en nederlaag op de voorlaatste plaats in de rangschikking. De moed verloren hebben we zeker niet en gaan dan ook begin januari met opgeheven hoofd naar Zuid Limburg voor de strijd tegen Voerendaal.

Wim Reimer