Nieuws

29 September 2017:
Schaakmat Westland DD 1: 3-5

DD 1 is het seizoen goed begonnen met een overwinning tegen Schaakmat Westland in De Lier. Met onze Bulgaarse Grootmeester Petar Arnaudov in de gelederen werd een 5-3 score bereikt, waarbij geen van de onzen de nul kreeg.

Aan bord 1 liet Arnaudov onmiddellijk zien uit welk hout hij gesneden is, hetgeen tot uitdrukking kwam in het grote verschil in tijdverbruik. Bij zet 24 heeft de tegenstander nog ongeveer 6 minuten tot zijn beschikking en Arnaudov een uur en 7 minuten. Geen wonder dat hij de partij middels verovering van de kwaliteit tot winst brengt.

John van der Wiel (bord 2) brengt met een paarduitval naar h5 complicaties in de stelling die in het middenspel pionwinst opleveren. Echter, de tegenstander wint de pion terug en wikkelt af naar remise.

Arie Werksma krijgt een moeilijke positie, maar tot zijn en ons geluk verovert hij in het middenspel een volle toren. De tegenstander heeft echter gevaarlijke pionnen op de damevleugel, hetgeen voor compensatie zorgt. Mede door tijdnood eindigt de partij in remise.

Buurman Rogier van Egmond heeft goede kansen in het middenspel en er ontstaat een eindspel van lopers van ongelijke kleur met een extra pion voor Rogier. De theorie bestempelt dit als remise en onder verwoede winstpogingen moet Rogier uiteindelijk toegeven dat deze zienswijze juist is en de vrede wordt getekend.

Gerrit Prakken was in de gelegenheid deze middag de partijen aandachtig te volgen. Een damegambiet wordt al na 14 zetten snel remise.

Hoe anders was dit bij Edgar Blokhuis aan bord 6, die in een onderhoudende partij het langst van allemaal bezig was. Ook hier was het resultaat uiteindelijk een half punt.

Aan bord 7 speelt Lars Vistisen een partij waarin lange tijd remise de hoogstwaarschijnlijke uitslag zal zijn. Toch weet Lars het volle punt binnen te halen en wordt daarmee de tweede man na Arnaudov die dit weet te bereiken.

Het slotbord wordt bemand door Ron Dickhoff en met de nodige moeite weet hij een moeilijk eindspel remise te houden.

Teamcaptain Willem Reimer is dit tevreden en ziet een terugkeer naar de eerste klasse KNSB reeds gloren.

Berichten: