Nieuws

23 December 2017:
DD 1: still going strong

Het was voor DD 1 zeer verheugend de wedstrijd tegen HWP/Sas van Gent met een 5½-2½ overwinning te mogen afsluiten. Dit te meer na de pijnlijke 5-3 nederlaag in de thuiswedstrijd tegen LSG 3 en dat laatste nog wel nadat we de uitwedstrijd tegen dat op papier sterkere De Wijkertoren met winst hadden afgesloten.

Aan bord 1 trof Arie Werksma Nele Vanhuijse, een dame waartegen hij in een eerdere ontmoeting een vlotte overwinning had behaald. Dit maal verlopen de zaken minder voorspoedig en er ontstaat een positie waarbij het loperpaar van de tegenstandster sterker is dan het paardenduo van Arie. De partij gaat voor ons verloren.

John van der Wiel heeft aan bord 2 weliswaar licht voordeel, maar wil geen onnodig risico nemen en sluit af met remise.

Invaller Henk Happel (3) moet zich in een Hollands geopende partij aanvankelijk krachtig verdedigen, maar weet een eindspel te bereiken van paard tegen loper met voor hem twee pionnen meer. Uiteindelijk levert dit winst op.

Edgar Blokhuis (4) kampt met hevige tijdnood (iets meer dan 2 minuten voor 20 zetten), maar weet door middel van sterke verbonden centrumpionnen de partij te winnen.

Lars Vistisen (5) is het eerst met zijn partij klaar en sluit een Italiaans geopende partij winnend af.

Aan bord 6 krijg Rogier van Egmond halverwege de partij remise aangeboden, maar weigert dit gezien hij meent licht voordeel te hebben. De zaken verlopen hierna ongunstig voor hem en er ontstaat een paardeindspel dat als verloren moet worden beschouwd. Rogier zet alle zeilen bij en weet het evenwicht te bewaren; remise is daarna een feit.

Mark Bueno (7) valt voor de derde en tevens laatste maal voor DD 1 in en speelt een vlotte aanvalspartij. Hij bereikt een eindspel met pion meer, hetgeen helaas geen winst oplevert. Remise is een feit.

Aan het slotbord brengt Ron Dickhoff zijn tegenstander in hevige tijdnood, hetgeen hem materiaalwinst oplevert. Zijn opponent zet de strijd nog lange tijd voort, maar moet uiteindelijk in de nederlaag berusten.

Met 8 matchpunten en 22½ bordpunten nemen wij na Voorschoten de tweede plaats in de rangschikking in en zetten wij in februari a.s. de strijd om de eerste plaats met vol vertrouwen voort.

Willem Reimer

Berichten: