Nieuws

04 April 2019:
DD 1 promoveert naar de hoofdklasse HSB

De 6-2 overwinning op SHTV 2 leek achteraf gemakkelijk, maar het afronden van de promotie had meer voeten in de aarde dan gehoopt. Tot ver in de avond was niet duidelijk of DD 1 de nodige overwinnen zou kunnen binnenslepen.

Bord 1: Gert-Jan Willighagen - Eric Koreman 1-0. Door een communicatiefout kwam Elmar Hommes niet opdagen en moest teamcaptain Eric Koreman een kwartier naar begin van de wedstrijd invallen. Hij was echter niet echt in de stemming om te schaken en verloor snel.

Bord 2: Aleksander Henke - Meile Tamminga 1-0. Aleksander kwam tot ver in de partij niet verder dan een voordeeltje door de geïsoleerde d-pion van Zwart. Pas laat in het eindspel, toen Zwart met een slechte loper bleef zitten, kon hij de partij naar zich toe trekken.

Bord 3: Ed Olvers - Alexandr Mityaev 0-1. Alexandr bleek weer eens een meester in het opstapelen van voordeeltjes. Verstoring van de witte pionnenstructuur op de damevleugel, ruimte voor het loperpaar, een gepend paard later nog een dubbelpion voor Wit en toen begonnen ook de zwakke witte pionnen te vallen.

Bord 4: Mark van Iersel - Piet Sikkes ½-½. Mark bereikte ruimtelijk overwicht, maar misrekende een centrale doorbraak en moest uiteindelijk blij zijn om de partij nog naar remise te kunnen sturen.

Smeele - Verheijen
De Waard - Alvares

Bord 5: Eric Alvares - Jan-Joost Lindner ½-½. De meest wisselvallige partij van de wedstrijd. Zo wisselvallig dat alle wendingen waarschijnlijk allen door de notatie kunnen worden onthuld. Zwart had eerst een stuk meer, maar kwam erg onder druk te staan, stond dan verloren en wist uiteindelijk toch nog naar remise te ontsnappen.

Bord 6: Pieter Smeele - Jan Verheijen 1-0. Pieter leek eerst groot voordeel te bereiken door de zwarte zwakte op d6, en won ook een pion, maar Zwart wist zijn positie te consolideren. Wit moet zijn hoop vestigen op de ver gevorderde, maar kwetsbare vrijpion op de d-lijn en een mobiel paard tegen een passieve loper. Zwart kreeg steeds meer moeite de goede defensieve zetten te vinden. In een nog vrij onduidelijke stelling liet Zwart een familieschaak van paard op zijn dame en toren toe en gaf direct op.

Bord 7: Maarten v/d Vegt - Stefan Boeters 0-1. Stefan had sterke déjà-vu-gevoelens met een partij uit de bekerwedstrijd tegen Raadsheer-Corbulo. Hij won schijnbaar makkelijk een pion in de opening, maar het witte tegenspel werd vrij snel vervelend. Zwart besloot dan maar om de pion weer terug te geven en bereikte een eindspel met nauwelijks voordeel. Toen Wit echter toeliet dat Zwart een voor de dekking cruciale toren van de vierde rij verjaagde, won Zwart toch nog een stuk en later de partij.

Bord 8: Remko de Waard - Thomas Alvares 1-0. Ook bij Remko ging het minder soepel dan het resultaat laat vermoeden. Hij won in het middelspel een stuk, maar moest daarvoor drie pionnen inleveren en ook zijn koningsstelling was verzwakt. Zijn pogingen om de partij in de aanval te winnen, leverden niet echt iets op. Pas toen hij besloot om in het eindspel af te wikkelen, bleek de witte loper toch duidelijk te sterk voor de zwarte pluspionnen.

DD 1 heeft het seizoen met 11-1 matchpunten afgesloten, één matchpunt voor Promotie 2, die in de laatste ronde ook nog eens met hoge cijfers wisten te winnen. De nipte 4½-3½-overwinning op Promotie in de  3e ronde bleek dus uiteindelijk cruciaal.

Stefan Boeters