Nieuws

08 November 2012:
DD 1 bezet eerste plaats in klasse 1B

DD 1  heeft na de goede start tegen Charlois Europoort (6-4) de smaak te pakken en met twee opeenvolgende overwinningen tegen Paul Keres (5½-4½) en Vianen DVP (7-3) gaat ons vlaggenschip aan kop met 6 matchpunten en 18½ bordpunten.

De uitwedstrijd tegen Paul Keres in Utrecht was een spannende aangelegenheid en had makkelijk gelijkspel kunnen opleveren of ook een 5½-4½ nederlaag.

John van der Wiel aan het topbord kreeg in een Siciliaanse partij een op het oog prettige stelling met aanvalsmogelijkheden. Gezien de talentvolle tegenstander (Hugo ten Hertog) kost een en ander de nodige tijd en in de uiterst spannende slotfase verovert John op de 40ste zet de dame van ten Hertog en heeft na het uitvoeren van de zet nog precies één seconde op de klok. We stonden erbij en zagen voor het eerst onze professional trillen van de zenuwen! Een prachtig punt was binnen.

Arie Werksma aan bord 2 had in een Nimzo-Indisch  geopende partij een enigszins gedrongen positie en de tegenstander bezat een sterk pionnencentrum. Tegen het eind van de speeltijd knapt de positie voor Arie op en bereikt hij de veilige remisehaven.

Dennis Ruijgrok bord 3 speelt tegen Xander Wemmers een Spaanse ruilvariant en na lange strijd met in de slotfase uitsluitend lichte stukken haalt hij remise.

Ook Edgar Blokhuis aan bord 4 houdt de zaken in evenwicht, In een damegambiet (Tarrasch variant) krijgt hij ten koste van een pion het loperpaar en een gelijkspel kan al vrij snel worden aangetekend.

Bij Gerrit Prakken bord 5 wordt het evenwicht lange tijd niet verbroken. Tegen het eind lijkt hij iets betere kansen te krijgen, maar ook hier eindigt de partij onbeslist.

Ron Dickhoff bord 6 was met John van der Wiel samen de held van de middag. In een Spaanse partij met 5. d3 biedt hij halverwege de speeltijd remise aan, hetgeen geweigerd wordt. Ron laat zien hoe daarop gereageerd dient te worden en in een briljant gevoerd eindspel behaalt hij de overwinning en brengt de stand op 5½ voor ons.

Melchior Vesters aan bord 7 krijgt Frans met 3. .. Pf6 tegen zich. Hij krijgt een goede aanvalsstelling met een pion op d5, ondersteund door dame+toren+paard. Op een gegeven moment lijkt het alsof hij zijn hand overspeeld heeft, want de tegenstander countert goed terug. Melchior weet zich te handhaven en krijgt tenslotte een positie met twee pionnen meer, die resoluut tot winst wordt gevoerd.

Good old Rogier van Egmond bord 8 had kennelijk zijn dag niet. In een Siciliaanse partij   2. c3-variant heeft hij in het middenspel volgens eigen zeggen de mogelijkheid remise te maken, maar laat dit helaas achterwege. De tegenstander profiteert hiervan en met een gevaarlijke aanval van dame en loper weet hij het punt binnen te halen.

Lars Vistisen bord 9 was gelukkig weer in zoverre hersteld dat hij partij kon geven en in een onderhoudende partij (Schots Mieses variant) krijgt hij in het eindspel een vrijpion op de c-lijn. De tegenpartij dwingt echter remise af door herhaling van zetten.

Aan het staartbord zat Maarten van Zetten, die deze dag zijn 23ste verjaardag vierde. Hoe graag hadden wij hem als geschenk het volle punt gegund, maar helaas na een snelle dameruil op b3 krijgt hij een zwakke pion op c6, die later verloren gaat. De positie is daarmee niet meer te houden en een teleurstellende 0 valt Maarten ten deel.

De derde wedstrijd van het seizoen was de thuiswedstrijd tegen Vianen DVP en een royale 7-3 overwinning viel ons ten deel.

John van der Wiel bezette wederom bord 1 en het was bijzonder te zien dat er op zet 16 nog geen stuk of pion geruild was. Na de 16de zet wordt er geruild en wordt de stelling geopend. Het blijkt dat onze man de zaken goed beoordeeld heeft en in korte tijd mogen wij het winstpunt noteren.

Edgar Blokhuis bord 2 had het gemakkelijk, want de tegenstander kwam niet opdagen. Overigens beviel dit onze man in het geheel niet, want een Blokhuis kruist liever de degens. Niettemin punt is punt en dit werd gaarne door ons meegenomen.

Ron Dickhoff bemande dit maal bord 3 en in een boeiende partij waarin hij eerst een pion verliest, daarna terugwint en tenslotte weer kwijt raakt ontstaat een eindspel van loper (Vianen) tegen paard (DD) met de pion meer voor Vianen, dat helaas voor ons verloren gaat. De geleerden zijn het er nog niet over eens of Ron niet het halve punt had kunnen binnenhalen.

Aan bord 4 Gerrit Prakken en 5 Dennis Ruijgrok wordt het evenwicht niet verbroken en tot remise besloten.

Ook bij Arie Werksma bord 6 eindigt een vierpaardenspel na een levendige strijd in remise.

Aan bord 7 had Melchior Vesters dit maal de zwarte stukken en kreeg helaas een mindere stelling met pionverlies. Melchior houdt stand en in de slotfase, waarin hij gezien de stand van de match remise accepteert, staat hij zelfs beter.

Lars Vistisen bord 8 lijkt weer geheel de oude te zijn. Met wit spelend wordt een aanval op de zwarte Koningsstelling afgerond met inslaan op f7 en winst is een feit.

Rogier van Egmond bord 9 speelt zijn geliefde Grünfeld Indisch en toont van de materie op de hoogte te zijn. Hij offert doelbewust een pion en met de zet 10. d5 lijkt de tegenstander voordeel te krijgen. Echter, Rogier heeft verder gezien en verovert in de slotfase een stuk waarna winst een feit is.

Een groot compliment verdient dit keer ons staartbord Maarten van Zetten. In de opening weet hij een pion te veroveren; in het middenspel wint de tegenstander de pion weer terug. Tenslotte ontstaat een bloedstollend eindspel van twee lopers tegen loper en paard met een extra pion voor Van Zetten, dat door hem op briljante wijze tot winst wordt gevoerd.

Het zal u wellicht niet verbazen dat gezien het competitieverloop de teamleider de komende ontmoeting tegen Amersfoort vol vertrouwen tegemoet ziet.

Willem Reimer