Nieuws

09 December 2011:
DD 1 wint op sensationele wijze van RSR/Ivoren Toren

Zaterdag 29 oktober jl. vond in het NSG de wedstrijd DD 1 - RSR/Ivoren Toren plaats, voorwaar een zenuwrijtend gebeuren dat wij ons nog lang zullen heugen. Wat te denken van een match die aanvankelijk hooguit op remise zou uitdraaien, vervolgens beslist verloren zou gaan en uiteindelijk – mirabele dictu – door ons gewonnen werd. Hierbij zij nog aangetekend
dat er geen enkele remise plaatsvond, in een ontmoeting op dit niveau werkelijk een uitzondering.

Voor deze ontmoeting hadden wij de beschikking over de Oekraïense grootmeester Sergey Fedorchuk, een man van reputatie en hoge elo die begrijpelijkerwijs aan bord 1 geposteerd werd. Collega-grootmeester John van der Wiel bemande dit maal bord 3 en evenals Fedorchuk aan bord 1 werden hun partijen dankzij een initiatief van Dimitri Karagantcheff
uitgezonden op de DD website. Voorwaar vuurwerk was te verwachten en men werd niet teleurgesteld. Ziehier een overzicht van de strijd aan de diverse borden.

Fedorchuk trof aan het topbord als tegenstander Oscar van Veen, die zich van zijn gerenommeerde tegenstander bepaald niet onder de indruk toonde. In een Siciliaans met 2. c3 geopende partij denkt Fedorchuk na enige openingszetten opvallend lang na, teken wellicht dat hij zich in het vertoonde spel niet geheel thuis voelt. Er ontstaat voor hem een moeizame
stand en tot een ieders ontzetting verliest hij door een combinatie een toren. Een onverwachte nul valt ons ten deel.

Aan bord 2 streed Jeroen, de jongste van de gebroeders Blokhuis. In een gesloten Siciliaan verkrijgt hij weliswaar licht voordeel, maar de vraag is kan hij een en ander tot winst voeren. In een gecompliceerd eindspel weet hij op fantastische wijze het volle pond binnen te halen, daarmee zijn klasse tonend.

John van der Wiel krijgt in een 1. d4 Pf6 2. Lg5 geopende partij een min of meer gelijke positie op het bord, reden waarom hij remise aanbiedt. De tegenstander gaat hier niet op in en in het vervolg wordt de stelling zienderogen minder voor onze man. Na pionverlies komt John beslist verloren te staan, maar noblesse oblige. In wederzijdse tijdnood (ieder plus minus twee minuten bedenktijd) toont hij zijn klasse en bezorgt ons in de uitvluggerfase het volle punt.

Edgar Blokhuis(bord 4) bediende zich met wit spelend zoals te doen gebruikelijk van het London systeem, of moeten wij hier spreken van de Blokhuis opening (1. d4, 2. Lf4). Op beheerste wijze weet hij in een zeer gecompliceerde partij de winst binnen te halen.

Arie Werksma bemande bord 5 en krijgt in een Oud-Indische opstelling met zwart spelend een enigszins gedrukte stelling, waarbij hij bovendien veel tijd verbruikt. Arie weet zich aan de druk te ontworstelen en als de tegenstander tot ons geluk verkeerd afruilt ontstaat een eindspel met twee lichte stukken tegen toren, dat onze man geruisloos tot winst voert.

Gerrit Prakken, onze topscorer aan bord 6, trof als tegenstander Stijn Gieben, een jongeman die wij nog herinneren als jeugdtalent van het Haagse SHTV. Na 1. Pf3 Pf6 2. c4 c6 krijgt Gerrit een prettige aanvalsstelling met zware stukken en goede loper tegen slecht paard. Gieben krijgt tijdnood en verliest de partij dan ook door tijdsoverschrijding, zij het dat de
wedstrijdleider daar aan te pas moest komen. Bij de reconstructie blijkt dat Gieben een zet te weinig genoteerd heeft, waar vermoedelijk het notatie formulier waarop een regel half weggevallen is aan ten grondslag heeft gelegen. De ondeugdelijke DD- notatie formulieren zijn inmiddels vernietigd en door nieuwe goedverzorgde vervangen.

De partij van Rogier van Egmond (bord 7) werd door uw verslaggever van meet af aan met de nodige argwaan bekeken. In een gesloten Siciliaan wordt de opening in hoog tempo afgehandeld en ontstaat een situatie waarin Rogier gedwongen wordt met de Koning naar het centrum te gaan. De tegenstander weet hier goed gebruik van te maken en na een voor onze
man gedwongen ongunstige afruil is mat onvermijdelijk, reden waarom wij de strijd staken.

Lars Vistisen (bord 8) zorgt altijd voor vuurwerk en ook dit maal stelt hij niet teleur. In een Russische partij trakteert hij de tegenstander op een snel paardoffer op f7 en toont zich op de hoogte van de gekozen variant door het stuk in een latere fase met pionwinst terug te winnen. Helaas gaat de pion daarna weer verloren, maar het ontstane eindspel biedt zonder meer
remise kansen. Spijtig genoeg is het kennelijk niet Lars dag en gaat het eindspel voor ons verloren.

Lukasz Korecki aan bord 9 bedient zich van het Frans Mc Cutcheon variant en er ontstaat een partij die op het oog op remise zal afstevenen. Op een gegeven moment ontstaat een humoristische situatie als Korecki twee zetten achter elkaar wil doen. Mogelijk dat daar de inmiddels ontstane tijdnood aan ten grondslag heeft gelegen, want het is ook deze tijdnood die
de partij voor ons uiteindelijk verloren zal doen gaan.

Maar de meest sensationele partij van de middag zou gespeeld worden aan bord 10 door onze junior Martijn Otten. In een Nimzo-Indische partij met snelle ruil op c3 lijkt de positie lange tijd in evenwicht, maar als uw verslaggever tussen de bedrijven door een kijkje aan het bord komt nemen, ziet hij tot zijn schrik dat mat op de onderste lijn voor onze man onvermijdelijk zal zijn. Teleurgesteld loopt hij terug voor een blik op de aan de gang zijnde topborden als hij aan de andere zijde van de zaal hoort “maar u staat schaak” Het blijkt dat de Rotterdammer dermate vervult was van het uitvoeren van de matzet, dat hij het tussentijdse schaak met de
toren van Martijn geheel overzien heeft en dit alleen nog kan oplossen door zijn eigen reeds aangeraakte toren tussen te plaatsen. Capitulatie is het enige dat hem overblijft, waarmee een hoogst fortuinlijke 6-4 overwinning ons te deel valt. Nogmaals een overwinning die wij ons nog lange tijd zullen heugen!

Wim Reimer