Nieuws

20 Februari 2021:
Paardsprongetje (3) – Inkijkje achter de schermen


Beste leden,

Hopelijk gaat het goed met jullie gezondheid en lukt het nog de lockdown het hoofd te bieden. Dat valt mij steeds zwaarder kan ik jullie zeggen.

Dus, helaas gaat het NSG nog niet snel open. Daarom introduceren we in maart de DD-Online-Vierkampen voor leden en belangstellenden. Elke maand starten er nieuwe vierkampen met promotie- en degradatie-mogelijkheden op elk niveau. Je kunt elke maand besluiten wel of niet mee te doen. Alle leden hebben daarover een mail ontvangen en aanmelden wordt zeer aanbevolen. De eerste aanmelding zijn binnen en we kunnen nu al starten met 3 vierkampen. Blijf aanmelden!

Zoals jullie wellicht weten heeft Stefan, als een van de dragende krachten binnen de vereniging, aangegeven dat hij het ad-interim penningmeester­schap graag zou willen overdragen. Hij combineerde dat al langere tijd met een veelheid aan andere taken binnen de vereniging. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Aleksander Henke recent heeft aangegeven graag een bestuurlijke bijdrage te willen leveren. Hij gaat Stefans penningmeestertaken overnemen en heeft ook nieuwe ideeën voor DD.

Vanuit de jeugdafdeling is er ook goed nieuws. Stan Cortenbach is in september aangetreden als bestuurslid met de portefeuille jeugdzaken. Hij zal op korte termijn de naam bekend kunnen maken van een ervaren jeugdtrainer (2400+ speler). Stan en het DD-bestuur hebben er nadrukkelijk voor gekozen de jeugdafdeling binnen DD verder te versterken.

Onder de noemer 'DD aan zet!' heeft het bestuur op 7 december (2020) een eerste brainstromsessie gehouden om te komen tot een DD – agenda. Daarbij zijn ook een achttal leden uit de vereniging aanwezig geweest om mee te denken. Dit heeft geleid tot acht speerpunten waarmee DD na de Corona de toekomst in wil om zich verder te ontwikkelen als vereniging binnen het Haagse Schaakleven. De acht speerpunten zijn:
  1. Het verder uitbouwen van de huidige goede informatie-, communicatie- en webomgeving (website DD)
  2. Het intensiveren van de samenwerking met het NSG voor een verkenning van een modernisering van de speelaccommodatie (met behoud eigen karakter) en een eigentijdser gebouwgebruik
  3. De grote groep vrijwilligers meer expliciet waarderen en zichtbaar maken binnen de vereniging
  4. Het verder ontwikkelen van de jeugdafdeling voor alle kinderen en jongeren (incl. ouderparticipatie) ongeacht hun schaaktalent
  5. De historie en het potentieel van DD meer benutten met sponsorbeleid en een verbeterde afstemming tussen jeugd, breedtesport en eerste teams
  6. Het intensiveren van ledenwerving voor meerdere doelgroepen en het leggen van een groter accent op ledenbehoud
  7. Het moderniseren van de DD-competities om aantrekkelijker te worden voor leden, nog-niet-leden en schakers van alle niveaus in de Haagse regio (DD-Open kampioensschaak, instroomgroepen, meer kortlopende competitievormen, schoolschaakkampioenschappen)
  8. Een DD-jaarkalender met een meer gevarieerd en ruimer aanbod aan (sociale) schaakactiviteiten voor leden en belangstellenden

Vanzelfsprekend moeten de speerpunten nog verder uitgewerkt worden en dat willen we graag met meerdere leden uit de vereniging gaan doen. Als het NSG weer opengaat gaan we hiermee verder.

Hopelijk hebben jullie hiermee een aardig inkijkje achter de schermen, dat DD nog steeds actief en in beweging is, maar natuurlijk smacht naar heropening! Vergeet niet aan te melden voor de vierkampen.

Tot snel, achter een echt schaakbord,

Gosse Romkes