Nieuws

09 Januari 2013:

DD 7 behaalt krappe overwinning op DSC 10

We begonnen met een reglementaire 1 aan bord 2 omdat de tegenstander er niet was. Dit punt was uiteindelijk hard nodig. Aan meerdere borden gebeurde er van alles in open stellingen die alle kanten uit konden gaan.

Aan bord 8 haalde Jos Neefjes prima het tweede punt binnen. Goeie stelling, stukken actief in het centrum en richting koning. Toen z'n tegenstander z'n stelling verzwakte door z'n koningspionnen op te spelen kon wit met z'n paarden binnenvallen en de partij beslissen met een sterke aanval.

Dimitri aan bord 4 had een lastige partij. Hij stond onder druk door het centrum en open f-lijn, maar wist het rustig te pareren en tegelijk tegenspel te creëren met z'n pionnen op de dame vleugel. Na stukken ruil was het ergste achter de rug, hij bood remise aan, z'n tegenstander weigerde en in een herkenbaar blackout moment gaf hij gelijk hierna een stuk weg en verloor de partij.

Aan bord 5 speelde Jan Kaan z'n eigen actieve spel. binnen de kortste tijd stond z'n koning bijna bloot, en had hij 3 pionnen gegeven voor een stuk. Hij had het sterke loperpaar en hoewel het lijkt dat hij onder de voeten gelopen kan worden weet hij telkens met z'n stukken goed te verdedigen en tegelijk gevaar bij de tegenstander te creëren. Ik heb het eind niet gezien maar hij wist beslissend terug te slaan.
Ook bij Toon ging het er spectaculair aan toe, beide vol in de aanval. tegen het eind stonden beide koningen bloot, na het ruilen van de torens viel de witte dame bij Toon binnen en begon z'n pionnen op te peuzelen. Tegelijk viel Toon's dame kwam bij wit binnen en had in ieder geval eeuwig schaak. Op een moment was het 4 witte pionnen en de dame tegen 1 pion en de dame, en in deze stelling maakte z'n tegenstander een blunder met z'n koning waarbij Toon met aftrekschaak van z'n enige pion de dame kon winnen maar hij was zo bezig met eeuwig schaak dat hij het niet zag en het werd remise.

Aan bord 7 speelde ik een matige partij. Slechte opening en ik kwam heel gedrongen te staan en kon niet meer doen dan verdedigen en proberen remise te houden wat uiteindelijk lukte. Hiermee kwamen we op 4 punten met nog twee partijen bezig.

Stephen Rees speelde aan bord 6 een regelmatige sterke partij. Vanaf het begin ruimte pakken en onder druk zetten. Jammer dat hij door z'n werk niet zo vaak kan spelen en het daardoor telkens weer wennen is voor hem. In de partij gaf hij bv onnodig een stuk terug, maar z'n stelling was al zo sterk dat het niet veel meer uitmaakte. Misschien had het ergens sneller gekund maar hij speelde de partij rustig uit (bijgevoegd).

Aan bord 1 speelde Maurice ook een hele open partij. Al vroeg stond hij twee pionnen achter maar met actief stukken spel wist hij telkens te compenseren. Z'n tegenstander speelde heel sterk en het bleef continue lastig en geconcentreerd spelen. Uiteindelijk in het eindspel bleek de zwarte stelling niet te houden. Jammer omdat Maurice er echt voor gevochten heeft.

Kees van Hulst,

Berichten: