Informatie DD Rapid Open 7 mei 2022

Om het toernooi zo soepel mogelijk te laten verlopen, hier vooraf al wat additionele informatie.
 • Tijdschema:
  Zaal open: 9:00, aanmelden bij de wedstrijdleiding tot uiterlijk 9:45.
  Loop je onverwacht vertraging bij de heenreis op, geef het dan even door per telefoon 06-11302143 met verwachte aankomsttijd.
  geschatte starttijd van de 7 rondes: 10:10, 11:00, 11:50, lunchpauze,
  13:30, 14:20, 15:10, 16:00, prijsuitreiking: 16:50
 • Drankjes:
  Er zijn koffie, thee en frisdrankjes beschikbaar. Daarvoor ligt er een lijst, waar je je naam en de genuttigde drankjes invult. Afrekenen aan het eind van het toernooi. -- Ter plekke is alleen betalen in contant mogelijk!
 • Broodjes:
  kunnen tot morgen, vrijdag, 16 uur worden besteld: bruin/wit met worst/kaas. Prijs per stuk: 2 €. Een paar broodjes zijn er ook voor de spontane honger, maar daar is geen garantie op.
 • Ratinggroepen:
  Worden tijdens de eerste ronde gevormd, zodat in iedere groep evenveel spelers zitten. Als indicatie: bij de tegenwoordige stand van de inschrijvingen (27) zouden de ratinggrenzen liggen bij 1750 en 1600. Dat kan door laten in/uitschrijvingen echter nog schuiven.
 • Tiebreak en prijzen:
  Eerste tiebreak: weerstandspunten, tweede tiebreak: Sonneborn-berger
  Prijzen worden niet gedeelt, maar volgens tiebreak uitgedeeld.
 • Regels:
  Er wordt volgens de FIDE-regels voor rapidschaak gespeeld, met uitzondering voor de behandeling van onreglementaire zetten:
  De eerste onreglementaire zet van een speler heeft een tijdstraf van 1 minuut (toevoeging bij de tegenstander) tot gevolg. De tweede onreglementaire zet van dezelfde speler (in dezelfde partij) beëindigt de partij.
----
English version:
 • Schedule:
  Venue open: 9:00, registration until 9:45.
  Are you late unexpectedly, let us know by phone: 06-11302143.
  approximate start of the 7 rounds: 10:10, 11:00, 11:50, lunch break,
  13:30, 14:20, 15:10, 16:00, prize ceremony: 16:50
 • Drinks:
  We have coffee, tea and soft drinks available. Fill in your name and consumption in the list and pay at the end of the tournament. -- Observe that at the venue only payment in cash is possible.
 • Sandwiches:
  You can order sandwiches for lunch until Friday, 16:00. (White/brown bread with cheese or sausage.)
 • Rating groups:
  Will be formed during the first round so that each of the groups has an equal number of players. Currently (27 registrations), the rating bounds would be at 1750 and 1600, but this can still shift due to late registrations.
 • Tie-break and prizes:
  First tie-break: Buchholz, second tie-break: Sonneborn-Berger.
  Prizes are not split, but awarded according to tie-break.
 • Rules:
  FIDE rules for rapid chess are applied, with a special rule for irregular moves: The first irregular move results in a time penalty (+ 1 min for the opponent), the second irregular move (of the same player in the same game) ends the game.
Have fun and see on Saturday morning!
 
Stefan

Berichten: