Nieuws

18 September 2017:
Leiderdorp – DD 2: 3½-4½

Het werd een spannende wedstrijd met een zeldzaam sensationele ontknoping!

Hariz (zw.-B8) opende om 15.50 uur de score. Hij speelde de Philidor en zijn tegenstander wist niet goed hoe die aan te pakken. Haissam opende de stelling, kreeg een dominante loper op f6 en veroverde de c-lijn. Wit moest uiteindelijk de dame geven voor loper en toren. In plaats van rustig af te wachten ruilde wit zijn toren en loper tegen tegen de zwarte dame, maar bleef wel een pionnetje achter. Het resterende pionneneindspel werd door Haissam probleemloos uitgeschoven. 0-1 (0-1)

De Waard (zw.-B4) kreeg het niet-alledaagse Evansgambiet op het bord. Jos gaf pi g7 met het idee om langs de g-lijn tot aanval te komen. Het zag er zeker niet slecht uit tot Jos een paard sloeg dat zwaar vergiftigd bleek te zijn. 1-0 (1-1)

Van Orsouw (w.-B3) speelde in de Winawer van het Frans Dg4xg7 en wist zijn h-pion op h7 te krijgen. Een vervelende nagel in de zwarte stelling. Zwart op zijn beurt beschikte over mooie paarden op c4 en f5. In plaats van dames te ruilen met enig positioneel voordeel, speelde hij Dg1 in de hoop tot een beslissende aanval te komen. Die kwam er ook maar dan van Theo. Hij verdubbelde met tempowinst torens op de b-lijn en blies vervolgens de zwarte stelling op. 1-0 (1-2)

Happel (zw.-B2) speelde de klassieke hoofdvariant van het Frans (3. Pc3 Pf6 4. e5). Wit trekt ten koste van een pion met h4-Th3 en Tg3 nogal prematuur ten aanval. Henk neutraliseert vakkundig de witte dreigingen en komt steeds beter te staan. In een lastige stelling en forse tijdnood verlost wit zichzelf uit zijn Leiden door een toren weg te geven. 0-1 (1-3)

Henke (w.-B1) krijgt na een Engelse opening een mooie drukstelling. Zwart heeft weinig tegenspel maar de witte winst ligt niet voor het oprapen. Na het nodige manoeuvreren  komt Alexander via de g-lijn tot koningsaanval. Helaas draait hij de winnende combinatie om en moet opgeven. Bijzonder jammer en onverdiend. 0-1 (2-3)

Koelmans (zw-B6) komt slecht uit de opening en verliest een pion. Na afruil resteert een eindspel van L+T+ 7 pi vs. L+T+ 6 pi. De lopers zijn niet van ongelijke kleur en wit speelt het eindspel technisch netjes uit. 1-0 (3-3)

Nu wordt het spannend.

Romkes (w.-B7) offert in het Aangenomen damegambiet de pion. Gosse krijgt een mooie drukstelling, maar die is net niet genoeg voor de winst. Hij wint de kwaliteit maar ten koste van een tweede pion. In het zeer gecompliceerde resterende eindspel weet Gosse uiteindelijk remise te maken door zijn toren te offeren en de laatste zwarte pion te veroveren. ½-½ (3½-3½)

Bueno (w.-B5) speelt de ruilvariant van de Caro-Kann. Na een hoop gemanoeuvreer moet hij zijn geïsoleerde d-pion geven. Toch komt hij terug in de partij: door ‘une petite combinaison’ wint hij de pion terug en de kleine kwaliteit. Zwart ruilt gauw zoveel mogelijk pionnen en het ‘eind’spel begint met voor beide een b- en f-pion en wit P+L en zw. T. Mark offert zijn f-pion en verovert de zwarte b-pion. Beide hebben nu een vrijpion. Zwart moet uiteindelijk zijn toren voor de witte b-pion geven, terwijl Mark net de zwarte f-pion weet tegen te houden. Die wordt natuurlijk opgehaald en nu resteert het eindspel K+P+L vs. K. Zie dat maar eens te winnen. Ik denk dat niemand van de aanwezigen dit eindspel onder de knie heeft. Degenen die ik het gevraagd heb in ieder geval niet.

Mark schuift het echter tot ieders grote bewondering achteloos en min of meer a tempo uit. Nadat we hem op de schouders driemaal de zaal rond hadden gedragen antwoordde hij op onze vragen dat hij het gewoon een tijdje terug bekeken en onthouden had.

Driemaal bravo! 1-0 (3½-4½)

Eric Koreman