Boekenverkoop


De boeken die op deze pagina te koop staan komen uit nalatenschappen en schenkingen van oud-leden en zijn over het algemeen in goede staat.

De prijzen worden bepaald door gegevens die zijn ingewonnen via websites van internationale boekverkopers over de gehele wereld, die zijn gespecialiseerd in oude schaakboeken, en websites als abebooks en zvab. In het geval van het toesturen per post komen er nog verzendkosten bij.

Bij belangstelling, voor afspraken en meer informatie: Leen Spaans, tel. 070-3553339, na 19.00 uur, of e-mail: boekenverkoop.dd1852@gmail.com.

De boeken kunnen vooruit worden betaald en worden dan per post toegestuurd. Ze kunnen ook contant worden betaald en worden opgehaald in Het Nationaal Schaakgebouw, Van Speykstraat 1, Den Haag.

Het aanbod op deze pagina zal regelmatig worden uitgebreid. Voor wie behoefte heeft aan een e-mail-waarschuwing bij het binnenkomen van nieuwe boeken: e-mail aan: webmaster.dd1852@gmail.com.


New Sicilian Gambits: A. Soltis Dallas, 1993 € 2,50  Foto
New Sicilian Gambits: A. Soltis, Chess Digest, Dallas 1993, paperback, goede conditie, 126 pagina's, algebrai. notatie. In dit werkje worden een aantal gambietvarianten in de Siciliaan bekeken die beginnen met rustige derde zetten, zoals 3.c3 en 3.Lb5. In 5 hoofdstukken komen het 2-pionnengambiet, Moskouvariant 1 en 2, Rossolimo en het Fischerachtige 6.b4 aan de orde, verduidelijkt met 23 bijbehorende partijen. Zoals gewoonlijk bij uitgeverij Chess Digest wordt er vaak gebruikt gemaakt van 'wit' en ruimte tussen de passages, maar dat is niet echt storend en de vele diagrammen vergemakkelijken het naspelen van de amusante potjes.
Svetozar Gligoric: C. Leach Londen, 1988 € 6,-  Foto
Svetozar Gligoric: C. Leach, Caissa Books, Londen 1988, paperback, prima exemplaar, figurine notatie, 206 pagina's. Svetozar Gligoric (1923-2012) behoorde vele jaren tot de top van de schaakwereld. Hij werd 12 keer kampioen van Joegoslavië en stond bekend als een sportief en vriendelijk mens. De Engelsman Colin Leach verzamelde 371 partijen die werden gespeeld tussen 1939 en 1986. Op het eind van zijn leven schreef Gligoric een biografie met als titel I Play Against Pieces, waarmee hij benadrukte geen vijandige gevoelens te hebben jegens zijn tegenstanders, maar wel handelend optrad tegen posities en stellingen die hem werden gepresenteerd. Zelfs de Amerikaan Bobby Fischer had een goede verstandhouding met Gligoric en de partijen zijn de moeite waard om te bestuderen.
Middenspel: hardcover Hengelo 1962-4 € 12,-  Foto
Middenspel: hardcover, goede staat, 400 pagina's, een uitgave van de Losbladige Schaakberichten,  Hengelo 1962-1964. Schakers waren in het verleden aangewezen op de Losbladige Schaakberichten. Tegenwoordig kan men gebruik maken van computers, laptops en mobieltjes. En databases waar een paar miljoen potjes op terug te vinden zijn. Deze ouderwetse papieren uitgave bevat 230 complete grootmeesterlijke partijen die gespeeld werden tussen 1961 en 1964 en het commentaar is van Euwe, Bouwmeester, Muhring en van den Berg. Voor personen die hun middenspel willen verbeteren is dit een informatief boek. De meeste partijen zijn onbekend en werden in diverse toernooien gespeeld. De nadruk ligt op allerlei thema's die voorkomen in het middenspel, zoals koning in het midden, koningsaanval, zwakke pionnen, voorsprong ontwikkeling, loper tegen paard enz. De lezer krijgt een kleine inleiding en daarna onderricht in middenspelposities.
Das 1 x 1 des Endspiels: H. Staudte & M. Milescu Berlijn, 1981 € 6,-  Foto
Das 1 x 1 des Endspiels: H. Staudte & M. Milescu, De Gruyter & Co., Berlijn 1981, paperback, keurig exemplaar, Duitstalig, 188 pagina's, algebrai. notatie. ''Het eindspel is vervelend'', zeggen sommigen, maar dat oordeel kan na het lezen van dit aardige boekje worden bijgesteld. De inhoud bestaat uit 256 diagrammen met een bepaald eindspel en de volledige oplossing van het probleem. Maar het oplossen blijkt achter het bord met een tikkende klok helemaal niet eenvoudig. De vreselijkste blunders ontsnappen aan handen, partijen die gewonnen staan worden opgegeven en paadjes naar remise of pat totaal over het hoofd gezien. De meeste eindspelen in dit boek kwamen voor in de wedstrijdpraktijk en bieden alles wat het schaakspel aan vreugde, maar ook aan leed kan brengen. Hans Hilmar Staudte (1911-1979) was een eindspelcomponist en speelde voor het Duitse team op de schaakolympiade van Dubrovnik in 1950.


Das Klassische Damengambit 2: R. Schwarz Hamburg, 1971 € 7,50  Foto
Das Klassische Damengambit 2: R. Schwarz, Rattman, Hamburg 1971, gebonden in groen linnen, prima staat, 238 pagina's, algebrai. notatie, repertoireboek, Duitstalig. De inhoud bestaat uit 111 partijen met uitvoerig analyses en commentaar. De meeste potjes werden gedurende de jaren vijftig en zestig gespeeld, maar het boek kan van belang zijn voor degene die zijn geluk wil beproeven met deze speelwijze. De volgende vier systemen komen aan de orde: A. Cambridge-Springs, Anti-Cambridge en Manhattanverdediging, B. afruilvariant, C. gambietsysteem en D. half-klassiek systeem.
Diverse titels Franse Verdediging

 Foto
Diverse titels Franse Verdediging: vier verschillende auteurs schreven in het verleden een paperback over de Franse Verdediging. Het eerste boek is The French Defence, een Engelse vertaling dat oorspronkelijk werd samengesteld door Svetozar Gligoric, de Joegoslavische GM. Het is een kloek repertoireboek, gebruikt en niet in grootse staat en voorzien van de Engelse notatie. Het telt 314 pagina's en behandelt de meest voorkomende systemen van het Frans. Het verscheen bij uitgeverij RHM in 1975 en ook Wolfgang Uhlmann, kenner bij uitstek van deze opening, heeft meegewerkt aan de totstandkoming. Verder krijgt de lezer 72 potjes aangeleverd met toelichting. Voor de verdere 3 achtereenvolgende boeken is de algebraische notatie gebruikt. Het tweede boek heeft als titel Play the French en werd geschreven door John Watson, Amerikaans IM. Repertoireboek en dus geen partijen, gebruikt, jaar van uitgave 1984, uitgeverij van dienst Cadogan Chess en 224 pagina's dik. Watson staat bekend als een autoriteit wat betreft deze opening. De belangrijkste hoofdstukken gaan over de doorschuifvariant, de ruilvariant, Tarrasch en het doolhof van de Winawer. Titel nummer 3 is getiteld Französische Verteidigung en is van B. Slotnik. Het verscheen in 1982 bij Rudi Schmaus in Heidelberg, repertoireboek met 168 bladzijden en is door de vorige eigenaar flink onder handen genomen. Verschillende varianten worden beknopt uiteengezet, zoals klassiek, Aljechin-Chatard, Anderssenaanval, McCutcheon, Steinitz, Tarrasch en Winawer. Het laatste en vierde boek is van Rolf Schwarz en heet Die Französische Verteidigung. Het werd uitgegeven in 1952 door Sportverlag Berlin, telt 208 pagina's en is in redelijke staat. In dit curieuze repertoireboek zijn de meest buitenissige vormen van de Franse verdediging te vinden, zoals Guimard's 3...pc6, Diemergambiet, Haberditz 3..f5 en nog veel meer scherpe en mindere scherpe frivoliteiten. De boeken kosten in volgorde €5,-, €4,50, €3,- en €4,-
Queens Gambit Accepted & Declined: J. Watson & J. Konikowski Coraopolis 1985/6 € 4,-  Foto
Queens Gambit Accepted & Declined: J. Watson & J. Konikowski, Chess Enterprises, Coraopolis 1985-1986, algebrai. notatie, Engelstalig, gebruikt. De Amerikaanse expert John Watson presenteert een openingrepertoire dat spelers met de witte stukken kunnen hanteren tegen het Aangenomen Damegambiet of het Slavisch. De zetvolgorde garandeert een gecompliceerd middenspel met aanvalsmogelijkheden in tegenstelling tot andere varianten die kunnen leiden tot saai spel en een tendens tot snelle remises. In het boekje over het geweigerd Damegambiet, om precies te zijn de ruilvariant,  heeft de Poolse auteur Jerzy Konikowski (1947) 36 complete partijen toegevoegd. Deze twee boekjes mogen naar een nieuwe bestemming voor €4,-

» Meer boeken
» Boekenverkoop index


Das Unsterbliche Spiel: W. Lauterbach Dusseldorf, 1957 € 5,-  Foto
Das Unsterbliche Spiel: W. Lauterbach, Rau, Dusseldorf 1957, paperback, 170 pagina's, gebruikt, algebrais. notatie, Duitstalig. Dit boek is voornamelijk gewijd aan de studie en het schaakprobleem. De schrijver begint echter met de notatie en welke mogelijkheid de individuele stukken hebben. Daarna krijgt de lezer een verzameling aan eindspelfragmenten voorgeschoteld die in de praktijk voorkwamen en waar het een en ander mis ging. Wat dan wel het juiste plan was wordt uitvoerig uit de doeken gedaan. Ook bevat het enkele foto's en achterin staat een uiteeenzetting over de Italiaanse opening en enkele befaamde partijen. De auteur toont duidelijk zijn enthousiasme voor het schaakspel, maar de indeling en vormgeving is nogal chaotisch.
Bouwstenen van de Schaakkunst: M. Euwe Den Haag, 1947 € 6,-  Foto
Bouwstenen van de Schaakkunst: M. Euwe, Van Stockum & Zn. Den Haag 1947, gebonden met stofomslag, 220 pagina's, algebraische notatie, enigszins verkleurd. Leerboek voor de beginnende schaker. De eerste vijf hoofdstukken worden besteed aan thema's zoals goede/slechte loper, pionformaties, het maken van een plan, sterke/zwakke velden, de zevende rij etc. Euwe maakt dit alles aantoonbaar d.m.v. partijen uit de praktijk. Een overzicht van de diverse openingen maakt een belangrijk onderdeel uit van dit boek, zowel de open als halfopen/halfgesloten spelen. De laatste twee hoofdstukken zijn bewaard voor het eindspel, weliswaar op summiere wijze.


The Art of Attack in Chess: V. Vukovic Londen, 1965 € 8,-  Foto
The Art of Attack in Chess: V. Vukovic, Pergamon Press, Londen 1965, hardcover, redelijke staat, 422 pagina's, Engelse notatie. Deze Engelse vertaling verscheen voor het eerst in 1965 en het boek wordt door velen beschouwd als een klassieker in de literatuur van het schaakspel. Het werd vaak herdrukt en in 2011 kwam uitgeverij Everyman Chess met een algebraische editie op de proppen. Vladimir Vukovic verheldert de basisprincipes en de meest gecompliceerde vormen van aanval op de koningsstelling. Kenners beweren dat na bestudering van dit meesterwerk de sterkte van de individuele speler aanzienlijk in kracht zal toenemen. Vladimir Vukovic (1898-1975) was een Kroaat die in 1951 de Internationaal Meestertitel kreeg toegekend, hij speelde in 1927 voor Joegoslavie op het tweede bord tijdens de eerste schaakolympiade.
Chess Training: N. Povah Londen, 1981 € 4,-  Foto
Chess Training: N. Povah, Faber & Faber, Londen 1981, hardcover met omslag, algebrai. notatie, 176 pagina's, goede conditie, Engelstalig. De Engelsman Nigel Povah (1952) kan bogen op twee titels, IM in het klassieke spel en GM in correspondentieschaken. Hij gaf vele jaren schaakles op scholen en besloot om zijn ervaringen te delen. Chess Training is vooral bedoeld voor spelers met een rating van 1400 tot 1900, dus ongeveer van gevorderde tot de betere clubschaker. Eindspelen, openingen en het middenspel worden op een eenvoudige manier uitgelegd en ook wordt aandacht geschonken aan de tactische mogelijkheden in het middenspel. Een prima leerboek om het spel naar een hoger niveau te brengen.
The Basis of Combination in Chess: J. Du Mont Londen, 1944 € 9,-  Foto
The Basis of Combination in Chess: J. Du Mont, Routledge & Sons, Londen 1944, gebonden in rood linnen, 218 bladzijden, Engelse notatie. Voor degene die moeite hebben met het herkennen van combinaties kan dit boek een uitkomst bieden. Julius Du Mont (1881-1956) legt op een eenvoudige wijze uit waartoe elk stuk in staat is en doet dat met leerzame fragmenten. Ook de onderlinge samenwerking tussen twee stukken wordt begrijpelijk gemaakt. De vormgeving is plezierig en de pagina's met veel wit nodigen uit tot het snel uitwerken van de voorbeelden. Julius Du Mont werd geboren in Parijs en emigreerde naar Engeland waar hij pianoleraar werd. Voor de Eerste Wereldoorlog maakt hij ook naam als sterk schaker. Zijn bekendste boek is 500 Master Games of Chess, dat hij in 1952 samen schreef met Savielly Tartakower.


Handboek voor de Gevorderde Schaker 2, M. Euwe
Den Haag, 1956 € 7,-  Foto
Handboek voor de Gevorderde Schaker 2, Strategie en Tactiek in het Schaakspel, M. Euwe, Van Stockum & Zoon, Den Haag 1956. Gebonden in rood linnen, goede staat, 182 pagina's. Euwe's boeken staan nog altijd garant voor gedegen onderricht in het schaken. Een veelvoud van onderwerpen worden in dit boek helder uiteengezet, o.a. ongelijke pionnenverdeling, open lijn, centralisatie, de zwakke pion, veldcombinaties, bezetting van het centrum, bewegingsvrijheid van de lopers, etc.
Catalan Opening: O. Moiseev & G. Ravinsky Londen, 1984 € 2,-  Foto
Catalan Opening: O. Moiseev & G. Ravinsky, Batsford, Londen 1984, paperback, sterk vergeeld en met aantekeningen, figurine notatie, repertoireboek, 140 pagina's. Een stokoud werkje over de Catalaanse opening, rijkelijk voorzien van notaties door degene die het 33 jaar geleden kocht. Maar misschien heeft het nog enige waarde voor de speler die een voorkeur heeft voor het Catalaans? Oleg Moiseev (1925-2002) was ooit een Russisch correspondentieschaker en Grigory Ravinsky (1909-1994) schaakarbiter. Ere wie ere toekomt, samen waren zij verantwoordelijk voor Catalan Opening.
The Complete French: L. Psakhis Londen, 1992 € 5,-  Foto
The Complete French: L. Psakhis, Batsford, Londen 1992, paperback, enigszins vergeeld, figurine notatie, 272 pagina's, repertoireboek. Lev Psakhis speelde tijdens zijn schaakloopbaan regelmatig de Franse verdediging en is het niet vreemd dat hij zijn conclusies later op papier zou zetten. In dit boek komen de Tarrasch-, Rubinstein-, Burn-, Steinitz- en de McCutcheonvariant aan de orde, alsmede het klassieke systeem en natuurlijk de Winawervariant. Ook voor de meer 'exotische' voorzettingen en de afruilvariant zijn twee hoofdstukken ingeruimd.
Karlsbad 1923: B. Kagan St. Leonards, 1977 € 4,-  Foto
Karlsbad 1923: B. Kagan, British Chess Magazine, St. Leonards on Sea, gebonden, algebrai. notatie, Duitstalig, 206 pagina's, in prima staat. Deze reprint uit 1977 is gebaseerd op het originele toernooiboek van 1923. Het toernooi dat gespeeld werd in een gezondheidsoord kende uiteindelijk drie winnaars en wel Aljechin, Maroczy en Bogoljubow met 11½ uit 18. Spielmann werd gedeeld laatste met 5 punten. De lezer kan alle partijen naspelen en de lichte uitleg draagt bij tot het spelplezier. Achterin een aantal foto's van de diverse deelnemers.


Meie Keres: V. Heuer Tallin, 1977 € 18,-  Foto
Meie Keres: V. Heuer, Eesti Raamat, Tallin 1977, hardcover met linnen band, geen omslag, 382 pagina's, Estische taal. Valter Heuer (1928-2006) besloot in 1977 om een boek te schrijven over zijn landgenoot Paul Keres. Het droeg de titel Meie Keres, oftewel Onze Keres, en behalve de biografie en veel foto's staan er ook een groot aantal partijen afgedrukt van de speler die graag wereldkampioen had willen worden, maar een groot obstakel op zijn weg vond in de gestalte van Botwinnik. Heuer was van oorsprong een journalist, maar ook op het schaakbord kon hij goed uit de voeten. Zo werd hij in 1976 kampioen van zijn vaderland, Keres was in 1975 plotseling overleden. Ook kwam de schrijver vijf keer voor Estland uit tijdens de Russische teamkampioenschappen. De potjes zijn simpel na te spelen, maar om het levensverhaal van Keres te kunnen begrijpen zal een cursus Ests gevolgd moeten worden. Wie daar geen zin in heeft kan het boek aanschaffen voor €18,-
Schaakwerk 1: J. Timman Amsterdam, 1983 € 5,-  Foto
Schaakwerk 1: J. Timman, Andriessen, Amsterdam 1983, paperback, prima staat, 192 pagina's, algebrai. notatie. Schaakwerk 1 is een autobiografische neerslag van afwisselend Timman's eindspelstudies en praktisch spel in de periode 1979-1982. Zijn studies worden vergezeld door gemoedsuitingen over het ontstaan. De tien uitvoerig geanalyseerde partijen behoren tot zijn beste en dramatische. Toernooiverslagen belichten hun achtergrond. Timman's stijl van schrijven, afwisseling in presentatie en de vele diagrammen maken het boek begrijpelijk en dus voor clubschakers en voor geoefende thuisschakers waardevol.
Mijn Beste Schaakpartijen 1924-1937: A. Aljechin Lochem, 1940 € 10,-  Foto
Mijn Beste Schaakpartijen 1924-1937: A. Aljechin, De Tijdstroom, Lochem 1940, gebonden, enigszins vergeeld, maar nog in redelijke staat, 248 pagina's, algebrai. notatie. De inhoud van deze partijenverzameling bestaat uit vier delen: deel 1 1924-1927, partijen en matches met eeuwige Cubaanse rivaal Capablanca, deel 2 1929-1934, partijen en matches met de Duitse schaker Bogoljubow, deel 3 1934-1937, partijen en matches met Max Euwe en het vierde deel bestaat uit partijen die Aljechin speelde tegen diverse tegenstanders tussen 1924 en 1933. In totaal komen 120 partijen voorbij en ze worden allemaal nauwkeurig van commentaar voorzien door de oud-wereldkampioen.


Band 13 1.f4: R. Schwarz Hamburg, 1960 € 2,50  Foto
Band 13 1.f4: R. Schwarz, Schacharchiv, Hamburg 1960, paperback, 160 pagina's, vergeeld, duitstalig, algebrai. notatie. Repertoireboek met uitvoerige uitleg over het Bird systeem, een speelwijze die o.a. door Bent Larsen zeer populair werd. In dit 13de deel van het Handbuch der Schach-Eroffnungen geeft Schwarz toelichting bij 85 partijen, die weer zijn onderverdeeld tot vier belangrijke hoofdstukken, het Fromsgambiet 1.f4 e5, 1.f4 d5, 1.f4 Pf6 en 1.f4 f5. De Engelsman Henry Bird begon het voor het eerst te spelen in 1855.
Schaakbrevier: J. Frank & J. Ten Have Rotterdam, 1980 € 3,-  Foto
Schaakbrevier: J. Frank & J. Ten Have, Uitgeverij Donker, Rotterdam 1980, hardcover met omslag, goede staat, 358 pagina's. Dit Schaakbrevier is in de schaakliteratuur een bonte en zeldzame vogel. Het is informatief en waardevol voor de liefhebber van het schaakspel. Het eerste deel behandelt de geschiedenis van het spel tot en met de modernste ontwikkelingen. Het tweede deel, het alfabet, brengt naast allerlei merkwaardigs, exacte toelichtingen over techniek en reglement, geeft levensbeschrijvingen van alle wereldkampioenen en biedt daarmee een compleet overzicht over het schaken en de schaakwereld. Verder zijn er beschouwingen gewijd aan talent, wonderkinderen, en verhalen die door Nabokov en Zweig geschreven werden. Rijk geïllustreerd.
My System: A. Nimzowitsch Londen, 1948 € 12,-  Foto
My System: A. Nimzowitsch, Bell & Sons, Londen 1948, hardcover, Engelstalig, gebruikt en met notaties, 302 pagina's. Engelstalige versie van het boek waarin Nimzowitsch zijn kijk op het schaakspel verkondigd, en waarin hij algemene concepten ontvouwt aangaande de verdediging met als doel om voordeel te behalen en het verhinderen van de plannen van de tegenstander. Opmerkelijke opvattingen van Nimzowitsch zijn overbescherming van stukken en aangevallen pionnen, controle over het centrum door stukken in plaats van pionnen, blokkade van vijandelijke stukken (met name doorgebroken pionnen) en voorzorgsmaatregelen of profylaxe. Deze Engelse editie is verkrijgbaar voor €12,-


Band 14 1.c4: R. Schwarz Hamburg, 1963 € 6,-  Foto
Band 14 1.c4: R. Schwarz, Schach-Archiv, Hamburg 1963, paperback, enigszins vergeeld, 300 pagina's, algebrai. notatie, Duitstalig. 1.c4 werd in het verleden ook wel de Carls-opening of Bremerpartij genoemd. De Duitse schaker Carl Carls uit Bremen (1880-1958) speelde met wit namelijk nooit iets anders. Tegenwoordig spreekt men echter over het Engels. Het spel kan zich na 1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 vertakken in vele mogelijkheden en dit veertiende deel van de serie Handbuch der Schach-Eröffnungen biedt een kans om meer over deze dynamische opening te weten te komen. Met 145 toegelichte partijen.
Internationaal Meestertoernooi Zandvoort 1936 Leiden, 1936 € 10,-  Foto
Internationaal Meestertoernooi Zandvoort 1936: H. Kmoch, Sijthoff's Uitgevers, Leiden 1936, paperback met omslag, 106 pagina's, in redelijke staat, algebraische notatie. Aan dit toernooi deden de volgende deelnemers mee: Keres, Becker, Euwe, Tartakower, Grünfeld, Spielmann, Fine, Maroczy, Landau, V. Doesburgh, Bogoljubov en Lod. Prins. De Amerikaan Reuben Fine won het toernooi met 8½ punt en wereldkampioen Euwe werd tweede met 7½. Lod. Prins speelde een slecht toernooi en kwam op de laatste plaats terecht met 1½.
The Complete c3 Sicilian: M. Chandler Londen, 1996 € 6,-  Foto
The Complete c3 Sicilian: M. Chandler, Batsford, Londen 1996, paperback, 240 pagina's, algebra./figurine notatie, in goede staat. Het c3 systeem is een geducht wapen tegen de Siciliaanse verdediging. In dit boek, geschreven door een expert, wordt in 70 partijen met uitgebreide varianten aangetoond hoe de aanval en strategie in het middenspel voor beide kleuren tot stand kan komen. Murray Chandler speelde in elke Olympiade vanaf 1976 tot 1992, eerst voor zijn geboorteland Nieuw-Zeeland en later voor Engeland. Tot zijn scalpen behoort Garry Kasparov die hij in 1976 met de c3 Siciliaan versloeg.


Taktiek in de Opening 2 Siciliaans: A. van der Tak Alkmaar, 1995 € 3,50  Foto
Taktiek in de Opening 2 Siciliaans: A. van der Tak, New in Chess, Alkmaar 1995, paperback, gebruikt, 160 pagina's, figurine notatie. In deze uitgave wordt de lezer op een prettige manier wegwijs gemaakt in het doolhof van combinaties en valstrikken die de Siciliaanse opening kan bevatten. Aan de hand van 200 partijen leert U spelenderwijs vele tactische finesses kennen, waarmee de speelsterkte aanzienlijk opgevoerd kan worden. Alle partijen zijn voorzien van adequaat en duidelijk commentaar. Bram van der Tak is een expert op het gebied van schaakopeningen en een gerespecteerd correspondentiespeler.
Sicilian Sveshnikov 1985-1988: J. Gallagher Londen, 1989 € 1,-  Foto
Sicilian Sveshnikov 1985-1988: J. Gallagher, Quadrant Marketing Ltd., Londen 1989, goede staat, 60 pagina's, figurine notatie. Een verzameling van 100 potjes met de Siciliaanse Sveshnikov, met af en toe commentaar van Joe Gallagher. Afkomstig uit alle hoeken van de wereld, en medio jaren 80 van de vorige eeuw gespeeld.


Debjoet Reti: V. Osnos Moskou, 1990 € 4,50  Foto
Debjoet Reti: V. Osnos, Moskou 1990, gebruikt en vergeeld, paperback, algebrai. notatie, 254 pagina's, repertoireboek, Russisch. Vyacheslav Osnos (1935-2009) was een Russische schaker, trainer en schrijver. Hij speelde van 1963 tot 1968 mee in de finale van het Russisch kampioenschap, dus bepaald geen 'patzer'.  In 1965  werd hij tot IM benoemd en was kampioen van Leningrad (Sint Petersburg) in 1971 en 1980. Ook was hij een korte periode secondant van Kortsjnoi. Osnos heeft met deze publicatie geen half werk afgeleverd. Wie het Russisch beheerst heeft kans veel te weten te komen over flankopeningen.
Schaken in de Wachtkamer: M. Euwe & W. Muhring Den Haag, 1959 € 1,50  Foto
Schaken in de Wachtkamer: M. Euwe & W. Muhring, Van Goor, Den Haag 1959, gekartoneerd, 84 pagina's, algebrai. notatie, redelijke staat. De bedoeling van dit boekje is de lezer wegwijs te maken op het gebied van de combinatie. Dit geschiedt door een 75-tal combinatoire opgaven, die voor het merendeel vanaf het diagram kunnen worden opgelost. De bedoeling is, dat men al lezend de routine opdoet, die op kritieke momenten waarschuwt dat de stelling wellicht een combinatie bevat, en ook in staat stelt deze combinatie op te sporen. De eerste 50 opgaven zijn aan de praktijk ontleend en de laatste 25 zijn geselecteerd uit de mooiste combinaties van de sinds 1945 gespeelde partijen.
The Four Knights: J. Pinski Londen, 2003 € 8,-  Foto
The Four Knights: J. Pinski, Everyman Chess, Londen 2003, paperback, als nieuw, 192 pagina's, figurine notatie. Het Vierpaardenspel is een van de oudste opening in de geschiedenis van het schaakspel. Ondanks zijn serene voorkomen kan het Vierpaardenspel leiden tot ruig gambietspel, maar ook tot kalm positiespel. De Poolse IM Jan Pinski {1979} behandelt in dit boek drie belangrijke systemen en wel in deel 1 het Spaans Vierpaardenspel met 4. Lb5 Lb4 of 4...Pd4 en afwijkingen, in deel 2 het Schots Vierpaardenspel dat ontstaat na 4. d4 exd4 5. Pxd4, zijvarianten na 7...d5 en zijvarianten na 5. Pxd4, en in het derde deel andere systemen zoals 4. d4 Lb4, Belgradogambiet en diverse systemen die werden uitgevogeld door Igor Glek, wiens naam in dit boek veelvuldig voorkomt.


5 jaargangen New In Chess Magazine Alkmaar, 2011-2015
€ 10,- p.j.
 Foto
5 jaargangen New In Chess Magazine, Alkmaar, Engelstalig: Een prominent lid van D.D. had, hem kennende, de complete inhoud in zijn hoofd opgeslagen en besloot tot een voorjaarsopruiming, gelukkig werd er niets weggegooid. Vandaar dat de jaargangen 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 nu op deze plek worden aangeboden, maar helaas ontbreekt 1 uitgave en wel nummer 5 van 2013. Een volledige jaargang bestaat uit 8 nummers. De magazines ogen als nieuw, staan boordevol verslagen, partijen en foto's en de prijs per jaargang bedraagt €10,-
Zaschita Aljechina: V. Bagirov Moskou, 1987 € 3,50  Foto
Zaschita Aljechina: V. Bagirov, Moskou 1987, paperback, gebruikt, algebrai. notatie, Russisch, repertoireboek, 254 pagina's. De favoriete opening van Vladimir Bagirov (1936–2000) was de Aljechinverdediging die hij regelmatig speelde. Dus is het niet verwonderlijk dat alle mogelijke zijtakken en mogelijkheden in deze Russische uitgave uitgebreid aan de orde komen. Van origine was hij een Russische Let die al jong talent had voor schaken. Zijn beste resultaat was een vierde plaats in het Russisch kampioenschap van 1960. Op latere leeftijd schreef hij een aantal boeken en hield zich bezig met training van o.a. Shirov en Shabalov.  Ook deed hij in 1985 nog secondantenwerk voor Tal tijdens diens match met Timman in Montpellier. Bagirov stierf aan een hartaanval tijdens een partij in Finland.
Het Timman Matchboek 2: Samenstelling N. Paulssen Eindhoven, 1993 € 2,50  Foto
Het Timman Matchboek 2: Samenstelling N. Paulssen, Schaaknieuws, Eindhoven 1993, paperback, gebruikt, 106 pagina's, algebrai. notatie. In 1993 stond Jan Timman voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van het kandidatentoernooi. Elke voorafgaande match leverde genoeg materiaal voor diepgaande analyses op. Dus versloeg hij eerst Hübner, Kortsjnoi en Joesoepov om tegen Short in El Escorial (Spanje) het onderspit te delven. Alle partijen die Timman speelde worden in dit boekje van commentaar voorzien door een groot aantal Nederlandse meesters en grootmeesters. Met beschouwingen, foto's en tabellen.
The Tactical Grob: C. Bloodgood Sutton Coldfield, 1976 € 3,-  Foto
The Tactical Grob: C. Bloodgood, Chess Ltd., Sutton Coldfield 1976, paperback, 52 pagina's, Engelse notatie, als nieuw, repertoireboek. Claude Bloodgood (1937–2001) was een omstreden Amerikaanse schaker. Gedurende zijn jeugd kwam hij in aanraking met justitie en werd verscheidene malen gearresteerd. In 1970 werd hij wegens moord op zijn moeder veroordeeld tot de doodstraf, maar dat werd omgezet in levenslang. Bloodgood speelde vanuit de gevangenis duizenden partijen via briefwisseling en met medegevangenen. Ook schreef hij drie boeken over openingen, o.a. The Tactical Grob (1.g4). In dit boekje staan een groot aantal partijen van Grob en Bloodgood.


Jaargang 1961 El Ajedrez Espanol Madrid, 1961 € 25.-  Foto
Jaargang 1961 El Ajedrez Espanol: Madrid 1961, gebonden in groen linnen, fraaie band, Spaanse notatie. Het officiële tijdschrift van de Spaanse schaakbond en met ruime aandacht voor Spaanse spelers en hun lotgevallen in binnen- en buitenland. Verder bestaat de inhoud uit veel potjes, foto's, toernooiverslagen en andere rubrieken. Enige kennis van de Spaanse taal is vereist, vooral het naspelen van de partijen kan problemen opleveren.
The Scotch Game: P. Wells Londen, 1998 € 5,-  Foto
The Scotch Game: P. Wells, Batsford, Londen 1998, paperback, gebruikt, figurine notatie, 160 pagina's. Dit onderhoudende boek over de Schotse opening behandelt drie belangrijke varianten en wel de Schmidtvariant 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4.Pxd4 Pf6, de klassieke variant 4...Lc5 en andere vierde zetten voor zwart, zoals de zet van Steinitz 4...Dh4 en andere voortzettingen. De Engelse auteur gebruikt 88 partijen als voorbeeld en geeft daarbij toelichting met kennis van zaken.
Groningen 1996, 1997 en 1998 Groningen € 16,-  Foto
Groningen 1996, 1997 en 1998: 3 toernooiboeken, paperback, goede staat, Nederlandstalig, figurine notatie. Deze delen bevatten veel interviews met diverse spelers, rondeverslagen en foto's en de meeste partijen zijn weergegeven in korte notatie. Groningen 1997 bestaat uit drie delen: alle partijen uit het knock-outtoernooi dat Anand won en de partijen tegen wereldkampioen Karpov in Lausanne, de kandidatenwedstrijd vrouwen en het open toernooi. Groningen 1996 bestaat uit potjes die werden gespeeld in het grootmeestertoernooi/open grootmeestertoernooi. Het toernooi 1998 was iets soberder, namelijk een invitatietoernooi en een open grootmeestertoernooi. Deze 3 fraaie toernooiboeken zijn te koop voor €16,-

» Meer boeken
» Boekenverkoop index