Nieuws

28 December 2019:
Dies met simultaan John van der Wiel

Zaterdag 28 december vond de jaarlijkse simultaan plaats, onderhand een traditie. GM John van der Wiel nam het op tegen een aantal leden van Discendo Discimus. Maar eerst droeg voorzitter Auke de Vries een drietal gedichten voor van o.a. de Duitse poëet Rilke en Bloem. Na deze sfeervolle en gedragen inleiding werden om kwart voor 2 de eerste zetten verricht. Aangezien 14 spelers zich hadden aangemeld besloot John om enkele partijen met zwart te beginnen. De bezetting van de borden luidde als volgt: De Ruiter, Voermans, J. de Waard, Horst, van Weel, Anand (geen familie), De Vries, Klein, van Kampen, Scholtus, van der Sluijs, Kuiper, Hennink en Arkesteijn.

Om 2 uur was de eerste overwinning een feit, Dick Hennink met zwart verloor een stuk na een tiental zetten in een Siciliaan en werd een herkansing gegund. Risicovol om Siciliaans te spelen, de kans op een misstap is groot en een verkeerde zet is vaak funest. Dat geldt uiteraard voor alle openingen, maar men moet bibliotheken schaakboeken tot zich hebben genomen wil je de weg weten in deze jungle en de enige speler die alles wist omtrent het Siciliaans was de Amerikaan Fischer. Ook oud-wereldkampioen Kasparov wist zich op dit terrein verdienstelijk te weren.

Zetten werden getoetst, verworpen of speelbaar geacht onder het genot van een consumptie en een stukje taart. Na een rondje langs de borden kon geconcludeerd worden dat er veelal gebruikt werd gemaakt van verschillende systemen, zoals Koningsindisch, Siciliaans, Slavisch en Skandinavisch. Af en toe sloeg John een beurt over en kregen spelers uitstel om langer na te denken over hun volgende zet. Om drie uur waren de gevechten nog in alle hevigheid aan de gang. Om vijf voor ½ 4 kreeg Ron Klein remise aangeboden na een Skandinavische partij en dit werd geaccepteerd. Ron is dubbellid en speelt in de regio Amsterdam, maar komt regelmatig naar Den Haag om te vluggeren en geldt als een goede speler. Een keurig resultaat.

Tomas Scholtus moest om kwart voor 4 zijn witte koning omleggen na een Réti. Hij is nog geen jaar lid en een regelmatig bezoeker van DD. Ook speelt hij mee in de externe competitie. Onze voorzitter Auke de Vries hield het om vier uur voor gezien, hij verloor met wit na een hybride van het Koningsindisch en het Londonsysteem en klaagde dat zijn pen niet goed werkte. Uiteraard is dit een voorwaarde om een fatsoenlijke partij te spelen, zoals iedere schaker kan beamen. Toon van Weel was de volgende die om kwart over 4 de vlag streek, hij spartelde naar eigen zeggen nog lang tegen met zwart, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen.

Adri Voermans peurde er een fraaie remise uit, hij verdedigde de witte stukken en er kwam een Nimzo-Indische partij op het bord. Volgens kenners stond Adri zelfs iets beter. Leo Kuiper was de volgende met remise, hij behaalt meestal goede resultaten in dit soort ontmoetingen en is theoretisch goed onderlegd. Na afloop wist hij te melden dat de Mar del Platavariant was gespeeld, dit voor de theoriebuffels onder ons. Beide remises werden omstreeks half vijf behaald. Anand is een fanatiek vluggeraar en probeert van alles om zijn spel op een hoger niveau te krijgen, maar de grootmeester was een paar maten te groot. Om 10 over half verloor Jaco Arkesteijn na een Siciliaan met zwart. "Ik kom niet verder dan het middenspel'', klaagde hij. Hij is niet de enige.

Echter met training van Jop kan dit onderdeel nog toegespitst worden en voor Frans van Kampen geldt hetzelfde, hij verloor na een aangenomen damegambiet, maar kwam positioneel slecht te staan met zwart. Om 10 voor vijf was de volgende remise een feit en Lothar van der Sluijs was degene die met vlag en wimpel slaagde. Hij heeft veel ervaring en ook een goede instelling. Dick Hennink's  tweede partij ging ook verloren, een gemene loperzet deed hem de das om. Maar de partij duurde in ieder geval langer dan de eerste. Gerrit Horst is altijd van de partij, hij is al jarenlang lid van deze vereniging. Om vijf uur besloot hij om de koning om te leggen. Jos de Waard en Rein de Ruiter waren om vijf uur als laatsten aan zet, de gehaaide speler Jos de Waard behaalde een remise en Rein de Ruiter verloor, hij schoof iets later aan. Geen van de leden kon op een winstpartij bogen. Na de simultaan kwamen de hapjes en diverse dranken op tafel en werd 2019 op een toepasselijke en gezellige manier uitgeleide gedaan.

Een voorspoedig en een gezond 2020 toegewenst!

Leen Spaans