Nieuws

06 December 2019:

HSB klasse 1a: HSV 1 - DD 2 3½-4½

Op 2 december jl. moesten we op bezoek bij HSV 1 voor onze 3e wedstrijd in de HSB-competitie van dit jaar. ’s Ochtends moest Remko zich helaas afmelden wegens ziekte. Mocht het mij niet lukken een vervanger te vinden dan wilde hij vlak voor de wedstrijd nog bezien of een lading pillen hem op de been konden brengen. Gelukkig bleek dat niet nodig. Na wat omzwervingen vond ik Niels Engelen bereid in te vallen, wat een gouden greep bleek.

Ook positief was dat Wim Reimer weer in staat bleek ons team te versterken.

De wedstrijd startte exact om 19:45 en op dat moment ontbraken nog 2 teamleden. Enigszins ongerust begon ik dus aan de wedstrijd. Dat bleek gelukkig onnodig want al snel groeide ons team tot de benodigde 8 personen.

Bord 4: Herman Arends ½ - ½

Mijn eigen partij was relatief snel beslist. Mijn tegenstander koos voor de afruilvariant van de Franse verdediging en speelde een reeks bekende zetten die tot een gelijke stelling met een sterk remise-achtig karakter leidden. Mijn tegenstander schatte dat ook in en bood remise aan, wat ik accepteerde.

Bord 3: Wim Reimer 1 - 1

Wim kwam uitstekend uit de opening. De dames werden geruild, wat voor de tegenstander een in mijn ogen onveilige koningstelling opleverde. De tegenstander vocht zich echter goed terug en ook hier werd besloten tot remise.

Bord 8: Lilian de Martín 1½ - 1½

Lilian speelde een uitermate tactische partij, waarbij zij op een gegeven moment met een toren, twee lopers en 3 pionnen moest opboksen tegen een toren, één loper en 7 pionnen, een volgens mij voor haar lastige stelling. Uit de analyse bleek ze echter de partij voortdurend met een licht voordeel in de hand te hebben gehad. Op zet 39 maakte de tegenstander een fout die Lilian met Ke3 en de manoeuvre Th8-h1 had kunnen afstraffen. Helaas overzag ze dat. De wedstrijd bleef tactisch en leidde uiteindelijk tot een remise via een herhaling van zetten. Lilian had intussen een toren meer, maar de pionnen van de tegenstander stonden op promotie. De interessante partij vindt u bij dit verslag.


,

Bord 1: Jaap van Eesteren 1½ - 2½  

Jaap moest het opnemen tegen Ton Bodaan, een oude bekende in de Haagse schaakwereld. Er kwam een Siciliaanse partij op het bord, waarbij wit al snel onder wat druk kwam te staan door een zwart paard op d4. Ton hield de druk vol, zodat Jaap uiteindelijk de vlag moest strijken.

Bord 5: Daniel Diaz Maguiña 2½ - 2½

In een Franse doorschuifvariant kreeg Daniel aanvalskansen op de koningsvleugel. Hij kwam een kwaliteit voor en viel de koningsvleugel met de toren en pionnen binnen. De tegenstander gaf op toen hem duidelijk werd dat na afruil van de dames een pion ongehinderd kon doorlopen en promoveren naar een nieuwe dame. De invalbeurten van Daniel steunen ons team bijzonder!

Bord 2: Reinhard Henn 3½ - 2½

Reinhard blijft winnen. Hij staat nu met 3 uit 3 aan top van groep 1a qua individuele resultaten. Ik had zelf in het begin de indruk dat hij niet bijzonder aangenaam uit een dame gambiet kwam. De tegenstander had meer ruimte en ik zag weinig mogelijkheden voor Reinhard daaruit te komen. Uiteindelijk kwam Reinhard echter door wat tactische verwikkelingen een kwaliteit voor en dat bracht hij kundig tot een overwinning.

Bord 6: Adri Voermans 3½ - 3½

Adrís tegenstander trok al snel op met zijn pionnen op de koningsvleugel. Adri zette daar een aanvankelijk stevig pionnencentrum tegenover. Helaas verloor dat pionnencentrum gaandeweg aan kracht en won de koningsaanval van de tegenstander juist aan kracht. Uiteindelijk moest Adri in tijdsnood toestaan dat zijn koning werd mat gezet.

Bord 7: Niels Engelen 4½ - 3½

Ik zag bij Niels een rustige opbouw aan beide kanten met fianchetto en rokade op de koningsvleugel. De stelling werd geopend en Niels offerde een kwaliteit om vervolgens een stuk terug te winnen. Niels kon vervolgens enkele pionnetjes van de tegenstander oppeuzelen en kon met een pion op de koningsvleugel en een op de damevleugel en paard en loper tegen loper rustig naar promotie toewerken. De tegenstander bleef onnodig lang spartelen, waardoor het later werd dan nodig was. De klok moest hem uiteindelijk tot opgave dwingen. De partij van Niels is – met zijn eigen commentaar – ook bijgevoegd.


,

Aldus haalde DD2 ook in 3e wedstrijd (na de eerste te hebben geremiseerd en de tweede te hebben gewonnen) een positief resultaat. Met vereende krachten – dank aan alle invallers uit DD3! – lijken we ons goed in groep 1a te kunnen handhaven (en wie weet …).

Herman Arends

Berichten: