Wordt Vriend van DD


Info periodieke schenking

Wat is een periodieke schenking? 

Wilt u de schaakvereniging Discendo Discimus uit Den Haag financieel een steuntje in de rug geven of een specifiek project financieel ondersteunen? Dat kan en van de Belastingdienst kunt u een groot gedeelte terugkrijgen. Dat zit zo: 

De Nederlandse overheid promoot periodiek schenken aan goede doelen, door deze volledig aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. Als deze schenking, een vast bedrag, minimaal vijf jaar lang wordt gedaan. (Let op: een eenmalige gift aan DD is niet aftrekbaar van uw inkomen).

Als aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, is de periodieke gift aftrekbaar van uw inkomen in box 1. De belangrijkste voorwaarden zijn: 
  • U schenkt jaarlijks hetzelfde bedrag
  • De looptijd is minimaal 5 jaar
  • De gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (zie formulier)
  • De gift is extra en komt niet in plaats van bijvoorbeeld contributie 
Wilt u meer informatie ontvangen of hebt u vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester: via dd1852@gmail.com

» Formulier periodieke schenkingen

Berichten: