Nieuws

24 September 2020:

De ALV heeft Auke uitgezwaaid en mij ingeluid als voorzitter. Dank voor het vertrouwen, en DD is Auke natuurlijk zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de vereniging over een groot aantal jaren. Met dit kleine rubriekje zal ik regelmatig iets van me laten horen en een DD-onderwerpje oppakken.

Op dit moment hebben we 38 aanmeldingen voor het clubkampioenschap 2020-2021. In Corona tijd beslist een erg mooi aantal. Om de veiligheid voor iedereen voorop te stellen moeten we de interne competitie verdelen over de dinsdag- en donderdagavond (op twee borden en continue 1,5 m afstand!). In het NSG kunnen we namelijk max. 10-12 partijen tegelijkertijd spelen. Tot snel!

Gosse Romkes