Nieuws

11 April 2014:
DD 1 houdt gelijkspel tegen Stukkenjagers

Zaterdag 29 maart jl. kreeg DD bezoek van de Tilburgers Stukkenjagers, zowel DD 1 als DD 2. Het is verheugend te noemen dat zowel ons eerste als ook tweede team de zaken in evenwicht konden houden, zodat beide ploegen een kostbaar matchpunt aan hun score konden toevoegen.

Voor DD 1, dat op dat moment met 1 matchpunt en 23 bordpunten de laatste plaats in de rangschikking innam, was een positief  resultaat tegen het op papier sterkere Stukkenjagers van groot belang, want de hete adem van het degradatiespook blies ons in de nek. Ziehier hoe een en ander tot stand kwam.


Prakken Muhren

Werksma Grooten
foto's: Ton Bodaan

Peter Gelpke bemande het topbord en had het daar zeer gemakkelijk toen na inlevering van de opstelling bij de wedstrijdleider bleek dat zijn geplande tegenstander niet zou komen opdagen. Uiteraard zou onze man liever de degens gekruist hebben, maar punt is punt!

Maarten van Zetten, om tactische reden aan bord 2 gezeten, speelde een partij die lange tijd in evenwicht leek. De tegenstander weet door het uitoefenen van druk op de Koningsstelling echter een materieel voordeel te verkrijgen en dit heeft helaas een nul tot gevolg.

Edgar Blokhuis, bord 3, speelt een partij die het aanzien meer dan waard is en na op listige wijze een pion gewonnen te hebben belandt hij, zij het in wederzijdse tijdnood, in een gewonnen positie. Wij stonden er bij, toen hij door alle goede geesten verlaten de g-lijn prijs gaf en mat of groot materiaalverlies niet meer kon voorkomen. Een zure nul viel ons ten deel.


,

John van der Wiel trad aan tegen Anne Haast aan bord 4 en de wijze waarop hij voor ons het volle pond binnenbracht is door hem reeds op de DD-website uitvoerig weergegeven.


,

Buurman Gerrit Prakken kruiste aan bord 5 de degens met de andere dame van de Stukkenjagers Bianca Muhren. Deze dame houdt van  stevig spel en in een vierpaardenspel met de merkwaardige zet Ld6 van Gerrit, nog voor de zwarte d-pion is opgespeeld, trekt zij met g4 en g5 op de Koningsvleugel ten strijde. Een en ander resulteert in een toreneindspel met een pion meer voor haar, dat beslist als gewonnen moet worden beschouwd. Tot ons geluk is kennis van het toreneindspel niet de sterkste kant van de dame en- zij het met grote inspanning- ziet Gerrit kans de partij remise te houden.

In een 1. c4 geopende partij is er bij Rogier van Egmond aan bord 6 op zet 14 nog geen pion geruild. Wel is er aan beide zijden sprake van stevige tijdnood en helaas doet dit Rogier de das om; onverwacht gaat de partij verloren.

Arie Werksma, bord 7, heeft in Herman Grooten een gerenommeerde tegenstander en in een onderhoudende partij belandt hij in een eindspel van dame (Grooten) tegen toren, loper en paard (Arie), waarbij aangetekend dat de pionnen van Grooten gevaarlijker zijn dan die van onze man. Arie weert zich als een leeuw, maar moet uiteindelijk in de nederlaag berusten.


,

Ron Dickhoff aan het achtste bord verliest in het middenspel, wellicht onnodig, een belangrijke centrumpion. Er ontstaat een toreneindspel met een pion minder voor Ronald, doch hij laat zien deze materie wel degelijk te beheersen en houdt keurig remise.

De borden 9 en10 brengen ons het volle pond. Aan bord 9 weet Lars Vistisen zijn partij die lange tijd niet meer dan remise lijkt te gaan opleveren op schitterende wijze te winnen en aan bord 10 doet Martijn Otten dat op zijn manier. In een damegambiet met Lf5 van zijn tegenstander ontketent hij een aanval op de damevleugel. Dit levert in eerste instantie een pion op, later een tweede en tot slot de winst!

Een 5-5 waar wij tevreden mee mogen zijn. Echter, er wachten ons nog twee uiterst belangrijke matches tegen ASV (uit) en Venlo (thuis). Willen wij de degradatie-dans ontspringen, zullen daar tenminste drie, maar liefst vier matchpunten uit moeten voortkomen.
Moge Caissa met ons zijn!

Willem Reimer