Nieuws

19 Mei 2014:
DD 1 handhaaft zich in eerste klasse KNSB

Het was zaterdag 10 mei een spannende aangelegenheid in het NSG: zowel DD 1 als DD 2 dienden hun laatste match van het seizoen winnend af te sluiten teneinde aan degradatie te ontkomen. En het lukte in beide gevallen: DD 1 behaalde 5½ en DD 2 4½ punt, kortom vreugde alom.

Het was zeker voor DD 1 van belang op volle oorlogssterkte aan te treden. Met GM Fedorchuk, GM Van der Wiel en IM Gelpke in de gelederen lukte dat dan ook. Met nadruk zij hier nog vermeld dat de deelname van Sergey Fedorchuk te danken was aan de gulle financiële bijdrage van diverse spelers en een privé-bijdrage van de penningmeester, waarvoor hulde!Foto's: Ton Bodaan

Arie Werksma bemande om tactische redenen bord 1 en in een na verwisseling van zetten ontstane Spaanse partij krijgt de tegenstander middels een kwaliteitsoffer een gevaarlijke aanval op de Koningsvleugel. Een en ander dwingt Arie tot een moeizame verdediging, die echter wonderwel slaagt en remise is een feit.


,

Naar verwachting zou de sterkste speler van tegenstander Venlo, Maarten Strijbos, met zwart aan een hoog bord spelen. Reden waarom Sergey Fedorchuk aan bord 2 plaats nam en warempel het bleek een voltreffer. In een Siciliaanse partij ontwikkelt Sergey initiatief op de Koningsvleugel en ondanks taai verzet van Strijbos brengt onze man de partij gedecideerd tot winst.

John van der Wiel krijgt aan bord 3 na een Koningsindische partijopzet een pionnenopmars op de Damevleugel tegen zich. John ziet zich genoodzaakt op de 13 e zet remise aan te bieden, dat de tegenstander na lang nadenken accepteert.

Aan bord 4 krijgt Edgar Blokhuis met zijn bekende openingsrecept 1. d4, 2. Lf4 geen duidelijk voordeel en na overleg ter zake met de teamcaptain wordt ook hier remise gegeven.

Peter Gelpke (bord 5) krijgt na een Caro-Kann opening een eindspel van lopers van gelijke kleur, dat er volgens zijn eigen zeggen iets voordeliger voor hem uitziet. Gezien de stand van de match op dat moment wordt de partij gecontinueerd in afwachting van de ontwikkelingen op de overige borden. Helaas pakte Peter geheel tegen zijn gewoonte in de zaken niet goed aan en gaat de partij onverwacht verloren.


,

Gerrit Prakken aan bord 6 krijgt ten koste van een pion een vrij stukkenspel en er ontstaat een eindspel met kwaliteit meer, dat er op het oog gewonnen uitziet. Inmiddels was de situatie zo geworden dat een remise voldoende was om de wedstrijd winnend af te sluiten, reden waarom Gerrit ook voorstelt het punt te delen, hetgeen aanvaard wordt.


,

Buurman Rogier van Egmond had kennelijk zijn dag niet. Zijn jonge tegenstander Max Warmerdam krijgt een overwegende stelling in het centrum en dwingt Rogier zich nauwkeurig te verdedigen. In een stelling die al te wensen overlaat maakt hij een blunder door met de dame op c2 te slaan, waarbij hij een torenzet van de tegenstander met aansluitend mat overziet. Een bittere nul valt ons ten deel.

In de partij van Lars Vistisen aan bord 8 (Frans Tarrasch variant) wordt het evenwicht niet verbroken en remise is een feit, maar onze junior Maarten van Zetten (bord 9) verdient een compliment. In een 1.f4 geopende partij krijgt hij goed aanvallend spel, dat uiteindelijk een voordeel van 3 pionnen tegen de kwaliteit oplevert. Na zware strijd sluit Maarten de partij winnend af.

Ron Dickhoff aan het staartbord sluit het seizoen ook in positieve zin af met een overwinning. Na aanvankelijk gelijkopgaande strijd wint hij na inslaan op f7 materiaal en de partij.


,

Met deze 5½ - 4½ overwinning behaalt DD 1 uiteindelijk de achtste plaats in de rangschikking met 6 matchpunten en 39½ bordpunten.

Onderstaand nog een overzicht van de behaalde resultaten van vaste spelers en reserves:
Werksma         2½ (8)    = 31,3%
Van Egmond      2½ (9)    = 27,8%
Van der Wiel    5  (9)    = 62,5%
Gelpke          4½ (6)    = 75  %
Prakken         3  (9)    = 33,3%
Dickhoff        4½ (9)    = 50 %
Van Zetten      3  (7)    = 42,9%
Otten           2½ (7)    = 35,7%
Blokhuis        4½ (8)    = 56,3%
Vistisen        3½ (8)    = 43,8%
Fedorchuk       3½ (4)    = 87,5%
Drenth          ½ (4)    = 12,5%
Invallers Oudewaal en Van Orsouw kwamen niet tot scoren.

Willem Reimer