Nieuws

08 December 2014:
DD 1 delft het onderspit tegen De Toren Arnhem

Wij konden het ons goed herinneren van vorig seizoen: De Toren Arnhem was een team van talentvolle jonge spelers, waar wij de handen vol aan hadden en tegen wie wij, zelfs met Sergey Fedorchuk in de gelederen, een 6½ -3½ nederlaag moesten slikken. Dat moest dit maal beter, maar helaas… zij het zonder Sergey, ging de match ook nu met dezelfde cijfers verloren.


V/d Wiel Hendriks bij de analyse

Om tactische reden was Rogier van Egmond uit de middenregio gepromoveerd naar bord 1, maar jammer genoeg bracht ons dit geen succes. In een Grünfeld verdediging krijgt hij zware druk op de Koningsvleugel tegen, die de tegenstander gestadig weet op te voeren. Ondanks verwoed verzet moet Rogier in de nederlaag berusten.

–
,

Bij buurman John van der Wiel bord 2, verlopen de zaken aanmerkelijk rustiger. Zonder al te veel opwinding wordt de vrede getekend, maar hoe anders gaat dit bij Peter Gelpke aan bord 3.

–
,

Zijn strijd duurt deze middag het langst en in een Caro-Kann geopende partij ontstaat een toreneindspel met pion meer voor hem, dat hij op kundige wijze tot winst weet te voeren. Overigens ons enige winstpunt die dag.

–
,

Bij Ron Dickhoff aan bord 4 blijft de partij in evenwicht en de tegenstander ziet zich gedwongen zetten te herhalen, vandaar ½ -½.

De borden 5 t/m 7 bemand door Van Zetten, Blokhuis en Werksma moesten in het boven vermelde tactische concept de winst brengen, maar hoe triest dat geen van de heren van dit illustere trio zelfs maar remise wist te bereiken.
Maarten van Zetten krijgt een gevaarlijk ogende aanval op de vijandelijke Koningsstelling, echter ten koste van (te) groot materiaalverlies. Er ontstaat een eindspel van loper + vrijpion (De Toren Arnhem) tegen twee verbonden vrijpionnen (Van Zetten), wat helaas voor ons verloren gaat.

Edgar Blokhuis krijgt in zijn 1.d4, 2 Lf4 geopende partij een veel belovende stelling en brengt, zoals bij de analyse zou blijken, een correct stukoffer. Jammer genoeg speelt ontstane tijdnood hem parten en wordt hij uiteindelijk slachtoffer van het actieve stukkenspel van de opponent.

Arie Werksma heeft de gehele partij een zwakke pion op d6, hetgeen van hem grote waakzaamheid vraagt. Ook hier ontstaat tijdnood, wat onze man helaas te veel wordt en een nul valt ons ten deel.

Martijn Otten, bord 8, krijgt Hollands tegen en bedient zich van het niet gebruikelijk 2. Lg5. Op zet 14 krijgt hij remise aangeboden, wat na overleg met de teamcaptain gezien de stand niet aanvaard wordt. Na lang touwtrekken wordt de partij tenslotte in voor ons nog steeds iets betere stand remise gegeven.

Gerrit Prakken, bord 9, speelt Spaans met Lb7 en krijgt een eindspel met loperpaar (Prakken) tegen paardenpaar (De Toren A) waarvan wij lange tijd hoopten dat het voor ons positief zou uitpakken. Ondanks verwoede pogingen moet Gerrit uiteindelijk in remise berusten.

Lars Vistisen aan het staartbord verdedigt zich Frans (Guimard variant). Lars doet dit met groot enthousiasme, maar helaas biedt de stelling uiteindelijk onvoldoende mogelijkheid tot winst. Ook hier is remise een feit.

Het is duidelijk dat het in de uitwedstrijd tegen ASV op 13 december a.s .beter moet gaan, willen wij in de rangschikking niet nog lager zakken dan de negende plaats die wij thans innemen.

Willem Reimer

Berichten: