Nieuws

27 September 2013:
DD 1 lijdt zware nederlaag tegen Charlois Europoort

Dat DD 1 het in de eerste (uit)wedstrijd van het seizoen tegen het zich uiterst versterkt hebbende Charlois Europoort zeer moeilijk zou krijgen was van tevoren ingecalculeerd. Het werd uiteindelijk 8-2 tegen, met niet meer dan vier remises.

Voor deze wedstrijd misten wij de vaste spelers Edgar Blokhuis en Lars Vistisen wegens verblijf in het buitenland; in hun plaats traden aan Peter Gelpke en de aan DD 2 onttrokken Vincent Oudewaal.

Bord 1 werd bemand door Arie Werksma die daar grootmeester Loek van Wely trof. In een Siciliaanse partij weert hij zich met verve, maar moet in de slotfase toch het hoofd buigen. Arie heeft deze partij zelf van deskundig commentaar voorzien.

» Partij Werksma van Wely

Rogier van Egmond, bord 2 raakt in de opening een pion kwijt, waarbij nog komt dat zijn Belgische tegenstander (Stefan Docx), het centrum beheerst. Door actief spel creëert hij echter tegenkansen, maar de positie blijkt uiteindelijk niet te houden en in de slotfase dreigt Rogier zelfs mat te gaan.

» Foto's Charlois Europoort DD
 
Aan bord 3 treffen wij dit maal een oude bekende in Jean Paul Drenth, die zich recent weer als lid heeft aangemeld. Ook hij had bepaald geen gemakkelijke tegenstander in Erik van den Doel en in een partij die lange tijd in evenwicht lijkt ontstaat een eindspel van dame (Van den Doel) tegen twee torens (Drenth), maar met enkele pionnen minder voor onze man. Vandaar ook hier een nul op het rekest.

Ook Vincent Oudewaal, aan bord 4 trof in Mher Hovanisian een geduchte tegenstander en moest na moedig verzet het verliespunt incasseren.

John van der Wiel, op zijn verzoek aan bord 5 geplaatst, bracht het eerste (halve) lichtpuntje. Naar eigen zeggen stond hij toen hij met tegenstander Meng remise overeen kwam zelfs minder.

Invaller Peter Gelpke (bord 6) was deze middag het langst bezig. In een Caro-Kann (Panov variant) krijgt de tegenstander een op het oog uiterst gevaarlijke aanval op de zwarte Koningsstelling, maar Peter weet dit ten koste van pionverlies op te vangen. Een en ander resulteert in een situatie waarin hij een paard extra heeft tegen twee pionnen. Tenslotte ontstaat een eindspel van toren + paard tegen toren, dat ondanks verwoede pogingen niet te winnen blijkt. Ook hier dus remise.

Gerrit Prakken, bord 7, bedient zich van de bekende Prakken-opzet: 1. Pf3 en 2. c4. De partij lijkt op remise af te stevenen, maar in de slotfase ruilt Gerrit ten onrechte dames en verliest.

Buurman Ron Dickhoff aan bord 8 houdt in een Schotse hoofdvariant de zaken  lange tijd in evenwicht, maar verliest ongelukkigerwijs een ingesloten loper op a1, zonder duidelijke compensatie. Helaas ook hier een 0.

Aan de borden 9 en 10 speelden de youngsters  Maarten van Zetten en Martijn Otten. Maarten had van tevoren verzocht met wit te mogen spelen, aangezien hem dit de laatste tijd veel beter afgaat dan de zwarte kleur. Hij maakte dit waar en behaalde een keurige remise tegen Michel de Wit.

Martijn Otten tenslotte aan het staartbord had ons het enige volle punt kunnen verschaffen, maar komt helaas niet verder dan remise. Hij belandt in een eindspel van toren en lopers van ongelijke kleur met een extra pion voor onze man. Ten onrechte ruilt hij torens, waarna de winst aanmerkelijk moeilijker wordt maar nog wel mogelijk is, zoals bij de analyse zal blijken. Jammer genoeg lukt het Martijn niet de winst te behalen en sluit ook hij af met een half punt.

DD 1 verlieze de moed niet, want met dit Charlois Europoort in de eerste ronde hebben wij waarschijnlijk het team getroffen dat het kampioenschap in klasse 1B weleens zou kunnen binnenhalen. Er wachten ons nog gemakkelijkere tegenstanders later in de competitie.

Willem Reimer