Nieuws

20 December 2013:
DD 1 lijdt kleinst mogelijke nederlaag tegen Caissa

DD 1 heeft de uitwedstrijd tegen het Amsterdamse Caissa met een 5½-4½ nederlaag afgesloten, maar een overwinning met dezelfde cijfers en zeker gelijkspel heeft tot de mogelijkheden behoort. In dat opzicht leek de match verdacht veel op de voorgaande wedstrijd tegen RSR/Ivoren Toren, waar wij gelukkigerwijs de zaak nog met een gelijkspel konden afsluiten.

John van der Wiel trof aan bord 1 collega-grootmeester Paul van der Sterren, voorwaar geen sinecure. De Spaans geopende partij blijft in evenwicht, hoewel het er even naar uit heeft gezien dat John op de Koningsvleugel voordeel zou krijgen. Uiteindelijk wordt de vrede getekend.

Edgar Blokhuis had aan bord 2 ook al een tegenstander van formaat in de persoon van Hans Ree. Deze gerenommeerde Amsterdamse grootmeester bewaart aan de drie laatste ontmoetingen met DD naar alle waarschijnlijkheid niet al te beste herinneringen. Twee seizoenen geleden bond Gerrit Prakken hem aan de zegekar, vorig seizoen werd het remise tegen Dennis Ruijgrok, dit maal werd het een nederlaag tegen Edgar. Een hinderlijke loper op d3 verlamt Rees spel en er ontstaat een eindspel waarin Edgar een stuk heeft tegen twee pionnen, wat onze man op kundige wijze tot winst voert.

Aan bord 3 opent Arie Werksma Siciliaans  met 4. Dxd4 in plaats van het meer gebruikelijke Pxd4. Hij belandt in fikse tijdnood, maar overleeft dit. Helaas gaat een moeilijk eindspel in de slotfase van de wedstrijd verloren.

Bij Gerrit Prakken aan het vierde bord levert een aanval van dame + paard op een niet gerocheerde Koning de tegenstander pionwinst op. Gelukkig heeft Gerrit een actief paard tegen een inactieve loper van de tegenstander. Tot onze vreugde wordt de partij uiteindelijk remise.

Ron Dickhoff, bord 5, krijgt in een Meraner met Dc2 een min of meer gelijke stand en vraagt de teamcaptain of hij remise mag aanbieden. Gezien het tijdstip van de match en het feit dat er nog geen partij beslist is, adviseert deze het nog even te proberen. Zulks geschiedt, maar na langdurig pogen is ½-½ toch het resultaat.

Lars Vistisen met zwart spelend aan bord 6 had kennelijk zijn dag niet. In een Ben-Oni gebruikt hij opvallend veel tijd in de opening en er ontstaat een zeer gedrongen stand voor onze man. De situatie verergert met de minuut en resulteert tenslotte in zwaar materiaalverlies, waarna Lars gedwongen is de vlag te strijken.

Martijn Otten was dit maal verhinderd en daarom treffen wij eerste reserve Peter Gelpke aan bord 7. In een 1. g3 en 2. f4 geopende partij brengt hij een dameoffer tegen toren + stuk en twee pionnen. Hierbij zij nog vermeld dat de tegenstander ernstige tijdnood heeft, te weten 26 zetten in iets meer dan 10 minuten. Peter klaart het karwei en brengt de partij tot winst. (U zie de bijgevoegde partij met commentaar van de winnaar.)


,

Bij Rogier van Egmond aan bord 8 eindigt een levendige Siciliaanse partij met 3. .. e6 in remise en buurman Maarten van Zetten, bord 9, behaalt met nauwkeurig spel hetzelfde resultaat.

Onze hoop op het gelijke spel was gevestigd op de partij van Jean Paul Drenth aan het staartbord. Beland in een eindspel waarin onze man een stuk heeft tegen twee pionnen lijkt de stand, zij het met langdurig en nauwkeurig spel, gewonnen. Helaas, met de zet f6 geeft hij de tegenstander gelegenheid  tot e6 en creëert daarmee voor hem een winststelling. De partij gaat weldra voor ons verloren.

Met dit resultaat staan wij met 1 matchpunt en 11½ bordpunten op een gedeelde achtste en negende plaats. Dit moet en kan beter en het lijkt mij dat in de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar De Toren Arnhem dat dan maar eens aan de lijve moet ondervinden.

Willem Reimer